7u 10u 12i 8u 8o

Guru wilangan lan guru lagune 7u , 10u , 12i , 8u , 8o yaiku tembang

Guru wilangan lan guru lagu saka tembang kasebut yaiku?

  1. 7u, 8i, 8u, 8i, 8o
  2. 6u, 8i, 10u, 6u, 8o
  3. 7u, 10u, 12i, 8u, 8o
  4. 12u, 8u, 10i, 8u, 80
  5. 0

Jawaban: C. 7u, 10u, 12i, 8u, 8o

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, guru wilangan lan hawa lagu saka tembang kasebut yaiku 7u, 10u, 12i, 8u, 8o.

Kemudian, saya habis menyarankan engkau bikin membaca pertanyaan seterusnya yaitu
Adhedhasar isine tembang kasebut dapat diarani tembang?
beserta jawaban penjelasan dan pembahasan eksemplar.

Pertanyaan Lain: B. Wilayah

Guru wilangan lan guru lagune 7u , 10u , 12i , 8u , 8o yaiku tembang

B. Daerah, 18.08.2019 10:28, mhmmdtaufiq6095

Genia sing diwisuda senapati pandhawa iku gathotkaca?

Jawaban: 1

Guru wilangan lan guru lagune 7u , 10u , 12i , 8u , 8o yaiku tembang

B. Daerah, 26.04.2015 04:00, Kurniaperdana946

Tolong buatkan kisahan berbahasa jawa menggunakan ngoko alus bagi anak sd

Jawaban: 1

Guru wilangan lan guru lagune 7u , 10u , 12i , 8u , 8o yaiku tembang

B. Daerah, 07.03.2017 23:12, HalepiAnindya

Terangna apa sing dikarepake wayang patung mujudake cak bimbingan lan tontonan

Jawaban: 1

Guru wilangan lan guru lagune 7u , 10u , 12i , 8u , 8o yaiku tembang

B. Kewedanan, 09.08.2018 18:00, lathiffa031

Aku males sinau, gaweane browsing wae bahasa indonesiane yaiku

Jawaban: 1

Pertanyaan:

Guru wilangan lan guru lagune 7u , 10u , 12i , 8u , 8o yaiku tembang

1. Maskumambang : 12i, 6a, 8i, 8a 2. Pucung: 12u, 6a, 8i, 12a. 3. Gambuh: 7u, 10u, 12i, 8u, 8o 4. Megatruh: 12u, 8i, 8u, 8i, 8o 5. Mijil: 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u 6. Kinanthi: 8u, 8i, 8a, 8i 7. Durma: 12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i. 8. Pacul: 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i 9. Asmaradana: 8i, 8a, 8e, 8a, 7a,8u, 8a 10. Sinom: 8a, 8i,8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a

11. Dhandanggula: 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a


pesen sing ana nang crita yakuwe: yang kga bisa mending skip aja lahh -​


sebutno tumindak becik marang kancane​


Tolong Tolong TUGAS BAHASA BALI AKU KAK :(​


sebutna jenenge peranganing badan lan gunane rembugen karo bapak ibu 1 segala apa kowe bisa nyebutake jenenge peranganing badan 2 apa kowe bisa nyebutake gu …

nane peranganing tubuh​


Pesan dari teks tersebut [menggunakan bahasa Jawa].​


A. Sebutna paraga ing cerkak kasebut! b. Kepriye watake Partinah? c. Segala apa gayutane Emprit Ganthil karo mortalitas? d. Sekolahe anak-anake Partinah ing ng …

endi wae? e. Geneya Kadarman mengapa mati? f. Teguran ta Sarjiyah iku? g. Apa sing dumadi marang Sarjiyah? h. Pesen segala sing bisa dijupuk saka isi cerkak kasebut?​. cepat ya​


Tolong dibantu…………………………..​


5. Bab piweling saka crita “Nandur Pohung” / hikmah sing isa kanggo tuladhane wong urip Piweling Crita Nandur Padi / Hikmah Sing Isa Kanggo Tuladhane …

Wong Urip​


Kandang ayam aduan dalam latin bahasa Jawa​


kramakna kalimat ing ngisor Iki !1.kemasan Basuki menyang wana Nandut gedang.jawab:2.bu Heni menyang pasar tuku kemplang kanggo adik.jawab:3.aku wis iso nggaw …

e layangan.jawab:4.saben isuk aku adus bapak ngombe kopi.jawab:jgn ngasal nanti di kumpullin​


pesen sing ana nang crita yakuwe: yang kga dapat mending skip aja lahh -​


sebutno tumindak becik marang kancane​


Sokong Bantu TUGAS BAHASA BALI AKU KAK :(​


sebutna jenenge peranganing badan lan gunane rembugen karo kiai ibu 1 barang apa kowe bisa nyebutake jenenge peranganing badan 2 segala apa kowe dapat nyebutake gu …

nane peranganing badan​


Pesan dari teks tersebut [menggunakan bahasa Jawa].​


A. Sebutna paraga ing cerkak kasebut! b. Kepriye watake Partinah? c. Apa gayutane Emprit Ganthil karo kematian? d. Sekolahe anak-anake Partinah ing ng …

endi wae? e. Geneya Kadarman kok mati? f. Sapa ta Sarjiyah iku? g. Segala sing dumadi marang Sarjiyah? h. Pesen apa sing bisa dijupuk saka isi cerkak kasebut?​. cepat ya​


Tolong dibantu…………………………..​


5. Bab piweling saka crita “Nandur Pohung” / hikmah sing isa kanggo tuladhane wong urip Piweling Crita Nandur Pari / Hikmah Sing Isa Kanggo Tuladhane …

Wong Urip​


Kandang ayam dalam latin bahasa Jawa​


kramakna kalimat ing ngisor Iki !1.cangkang Basuki menyang alas Nandut gedang.jawab:2.bu Heni menyang pasar tuku opak kanggo adik.jawab:3.aku wis iso nggaw …

e layangan.jawab:4.saben isuk aku adus buya ngombe kopi.jawab:jgn ngasal besok di kumpullin​

Source: https://idkuu.com/guru-wilangan-lan-guru-lagune-7u-10u-12i-8u-8o-yaiku-tembang