Bersatu Padu Dalam Menghadapi Perkara

Nilai Jawaban Soal/Petunjuk KOMPAK Bercampur padu Pusing 1 (= – kepala) pening; gempa bumi kepala: kalau melihat kendaraan sebanyak itu rasanya – kepalaku; 2 hilang akal bulus; bingung tidak keruan: saya hingga mengha… Anak kunci 1 kemampuan kerjakan melakukan sesuatu alias bertindak: bangsa yang bukan bersatu lain akan mempunyai — kerjakan menghadapi agresi berpokok asing; 2 kekuatan; …

IKAN Binatang bertulang pinggul nan hidup dalam air, bernapas dengan paru-paru ikan; — asin ikan nan diasinkan dan dikeringkan; — basah ikan nan tidak diasi… SENYAWA Bersatu padu Singkap Memeriksa perkara yang belum terang, berburu siaran mengenai suatu perkara

TRIBUNAL Bekas mengadili suatu perkara BATI, SEBATI Sesuai; berganduh padu; sangat mesra RAWIT, MERAWIT Melibat (menyangsang, membalit) internal suatu perkara


MAHKAMAH Awak arena memutuskan syariat atas suatu perkara atau pelanggaran MUWAKIL Hamba allah yang mewakilkan suatu perkara dsb (kpd seseorang) DESINTEGRASI Privat keadaan tidak bersatu padu; dalam keadaan pecah belah KONSULEN Orang yang diangkat menjadi pengarah atau pembela dalam satu perkara REKA … ulang (kegiatan dimana terduga satu kasus memperagakan sekali lagi kejadian perkara) LOBI Manuver mempengaruhi pihak lain dalam membelakangkan suatu perkara biasanya dengan berembuk MENDENDAMKAN Mendendam mengenai suatu keadaan; menjadikan kegeraman: jangan ~ perkara sekecil itu; MUWAKAL Wakil; orang yang mengaplus; orang yang diserahi mengurus satu perkara, dsb Berkepentingan 1 berhubungan; bertalian; 2 terbabit (n domestik suatu perkara, persoalan, dsb); 3 berkepentingan; Acara Berita … (maklumat nan dibuat polisi mengenai perian, tempat, dll akan halnya suatu perkara) MEMBAUI 1 mencium-cium (bau); 2 mengejar keterangan (tt satu perkara) dengan diam-diam: ~ jejak pen-jahat; KICANG-Helat (KICU) Beragam tipu muslihat; kicang-kecoh ciak, pb satu perkara yang akan diperiksa hendaklah ada buktinya BERURUSAN 1 ada urusan (dengan); berhubungan (dengan); 2 tersampir dalam suatu kejadian (perkara kepolisian dsb); Terdorong 1 diseret; 2 terpaksa turut (ikut); 3 terpesona-bawa; tersangkut; terlibat (dalam satu perkara, perang, dsb) MUFTI Isl penasihat untuk memutuskan satu perkara yang berkenaan dengan hukum agama Islam; majikan yang memasrahkan fatwa Terkebat 1 tersangkut; turut terbawabawa dalam suatu keburukan: la ~ perkara tawuran peserta; 2 terbelit; lehernya ~ kain batik

Source: https://kuncitts.com/jawaban-tts/bersatu-padu-dalam-menghadapi-suatu-perkara