Buku Akidah Akhlak Kelas 4

Materi Akidah Akhlak Kelas 4 Semester 1/2 Kurikulum 2022 – Sahabat konstan sentral paket, pada kesempatan siapa ini admin kembali berbagi materi pelajaran pendidikan agama selam merupakan Akidah Akhlak. Plong kelas catur sekolah dasar atau Ibtidaiyah ini kalian akan mempelajari sebanyak tiga belas pintu. Materi Akidah Akhlak di kelas empat semester 1 dan 2 ini akan menuntun kalian menjadi anak yang memiliki sikap dan Prilaku yang baik.

Materi Akidah Akhlak Kelas 4 MI/SD Semester 1/2 Kurikulum 2022

Materi Akidah Akhlak Kelas 4 MI/SD Semester 1/2 Kurikulum 2022
– Lega kursus pertama kalian akan diperkenalkan dengan materi indahnya kalimat Tayyibah dan berlangsung ke Asmaul Husna. Selanjutnya mengenai kitab-kitab Allah nan mesti kita yakini yang diturunkan kepada Nabi dan Utusan tuhan.

Tentang rincian materi pelajaran Akidah Tata susila kelas 4 MI/SD Semester 1/2 berlandaskan kurikulum 2022 selengkapnya adalah sebagai berikut.

 • Latihan 1 Indahnya Kalimat Thayyibah
 • Pelajaran 2 Indahnya Al-Asmaa Al-Husna
 • Pelajaran 3 Aku Beriman Kepada Kitab-Kitab Sang pencipta SWT
 • Pelajaran 4 Indahnya Berprilaku Terpuji (1)
 • Cak bimbingan 5 Indahnya Berprilaku Terpuji (2)
 • Pelajaran 6 Yuk Meninggalkan Tata krama Ternoda Melalui Kisah Tsalabah
 • Pelajaran 7 Indahnya Kalimat Thayyibah
 • Pelajaran 8 Indahnya Al-Asmaa Al-Husna
 • Tuntunan 9 Beriman Kepada Utusan tuhan dan Rasul Yang mahakuasa SWT
 • Pelajaran 10 Tata krama Terpuji Utusan tuhan Dan Rasul
 • Pelajaran 11 Indahnya Berprilaku Terpuji (3)
 • Tuntunan 12 Indahnya Berprilaku Terpuji (4)
 • Pelajaran 13 Pergi Akhlak Ternoda Orang Munafik

Dapatkan Sekali lagi :
Buku Kemasan Akidah Akhlak Kelas bawah 4 Kurikulum 2022

Agar dengan adanya materi cak bimbingan Akidah Budi pekerti kelas bawah 4 Semester 1 dan 2 dalam rangka
pdf
bersendikan kurikulum 2022 ini boleh mendukung kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah dan praktis. Intern setiap bab materi Akidah Akhlak tersebut sudah lalu dilengkapi rangkuman materi dan latihan cak bertanya, sehingga akan lebih mudah untuk di pahami. Selamat belajar!

Source: https://www.bukupaket.com/2016/10/materi-akidah-akhlak-kelas-4-misd.html