Contoh Soal Kelas 5 Tema 5 Subtema 2 Pembelajaran 5

Contoh cak bimbingan
soal tematik kelas 5 tema 5 (ekosistem) subtema 2
(pertautan antar makhluk kerumahtanggaan ekosistem) dan anak kunci jawaban kurikulum 2022 revisi 2022. Pada kali ini kami akan membagikan salah satu latihan tanya tematik kelas 5, yaitu tema 5.

Tema 5 dalam pembelajaran kelas 5 SD MI, yaitu tentang ekosistem. Sedangkan subtema 2 nan kami bagikan yakni tentang Sangkut-paut Antar Makhluk Dalam Ekosistem. Jika engkau menginginkan subtema 1 (komponen ekosistem),
silahkan beber :

Pertanyaan Papan bawah 5 Tema 5 Subtema 1 (Komponen Ekosistem) dan jawaban. Moga bisa mengasihkan tambahan kabar untuk para pembaca.

Soal Tematik Kelas 5 Tema 5 Subtema 2 dan Kunci Jawaban

Nah, dalam soal subtema 2 ini, penataran yang akan kami bagikan latihan soalnya yaitu penataran 1-2. Jikalau engkau menghendaki pembelajaran seterusnya,

silahkan beber :
Soal Subtema 2 pembelajaran 3-4, dan Soal Subtema 2 penerimaan 5-6.

Suka-suka 3 jenis soal yang kami bagikan dalam artikel ini, yaitu
soal pilihan ganda/ pilga (multiple choice), soal essay/ esai, dan soal uraian. Berusul ketiga jenis soal kelas 5 tema 5 ini, sekiranya ditotal, cak semau 45 soal. Lumayan tidak? Ya dapat lah seandainya akan digunakan bagi ulangan harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS), dan Ulangan Pengunci Semester (UAS).

Karuan cuma berpunca 45 cak bertanya ini sudah kami lengkapi dengan
daya jawaban/ pembahasan soal. Kunci jawaban dapat dia lihat dengan mudah plong akhir artikel. Enggak kami tutup-tutupi. Nah, bagi yang merasa ada yang keseleo pada sendi jawaban, anda dapat menghubungi kami melangkahi
rubrik komentar. Silahkan masukkan nomor tanya yang salah, maka secepatnya akan kami revisi kata sandang ini.

Telah cocok dengan pertanyaan ini? Anda boleh mendownload artikel cak bertanya ini dengan kaidah yang dahulu sangat mudah. Klik saja

TOMBOL DOWNLOAD SOAL

nan kami lampirkan di pangkal ini. Cukup klik dan ikuti pimpinan yang diberikan.

Demikian pengantar kami tercalit contoh
soal tematik kelas 5 tema 5 subtema 2. Mudahmudahan cuma kata sandang ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada para pembaca.

Soal Pilihan Ganda Papan bawah 5 Tema 5 Subtema 2 (Hbubungan Antar Makhluk Sukma)

1. Tari nan menayangkan para petani nan sedang bekerja mulai dari memakamkan, merawat, hingga menuai padi disebut …
A. Tari Ketuk Tilu
B. Tari Caping Ngancak
C. Tari Merak
D. Tari Alang Babega

2. Dansa khas daerah nan menggambarkan titit elang yang melayang-layang di udara adalah …
A. Tari Merak
B. Tari Ketuk Tilu
C. Tari Alang Babega
D. Tari Caping Ngancak

3. Caping terbuat dari …
A. gawang
B. rotan
C. anyaman bambu
D. lidi

4. Kepunyaan yang digunakan dalam tari payung adalah …
A. parafin
B. payung
C. caping
D. piring

5. Tari Jaipong terbit dari daerah …
A. Yogyakarta
B. Jawa Tengah
C. Jawa Barat
D. Jawa Timur

6. Puas kebanyakan cerita rakyat berkarakter anonim. Inkognito artinya….
A. Bercerita tentang masa lampau
B. Tak diketahui pengarangnya
C. Mengisahkan semangat prabu
D. Tidak ditulis di dalam buku

7. Cerita rakyat digolongkan ke dalam cerita yang berbentuk …
A. takrif
B. nonfiksi
C. fiksi
D. bersambung

8. Makhluk hayat yang menguraikan lagi zat-vitamin yang semula terdapat privat lubuh hewan dan tanaman nan telah mati disebut …
A. pemakai II
B. konsumen I
C. produsen
D. pengurai

9. Sekumpulan pokok kayu hijau yang sangat kecil ukurannya, dan melayang-layang privat air disebut …
A. fitoplankton
B. zooplankton
C. ganggang
D. teratai

10. Contoh pengurai adalah …
A. binatang dan basil
B. hewan dan pohon
C. mikroba dan kawul
D. fungi dan plantae

Soal Tematik Kelas 5 Tema 5 Subtema 2 (Hubungan Antar Makhluk dalam Ekosistem)

11. Pohon memproduksi makanan melintasi proses …
A. pencangkokan
B. penyerbukan
C. fotosintesis
D. perabukan

12. Tumbuhan menyimpan simpanan peranakan dalam rangka …
A. bunga, akar, layon, daun
B. biji, akar, batang, buah
C. akar tunjang, jenazah, daun, poin
D. batang, patera, bunga, biji kemaluan


Perhatikan gambar berikut untuk soal nomor 13 dan 14!


Soal Tematik Kelas 5 Tema 5 Subtema 2 (Hubungan Antar Makhluk dalam Ekosistem)

13. Lega gambar di atas, usap rantai kandungan yang paling tepat diawali dengan …
A. Jamur – rumput – tikus – ular babi – elang
B. Suket – tikus – ular – elang – jamur
C. Tikus – ular air – elang – cendawan – suket
D. Ular cabai – elang – baja – rumput – tikus

14. Pada gambar di atas, yang termasuk konsumen tingkat I ialah …
A. Tikus
B. Elang
C. Jamur
D. Ular

15. Ular puas gambar rantai kandungan disebut …
A. pencahaya
B. pemakai tingkat II
C. konsumen tingkat I
D. pengguna tingkat III

16. Pada proses pembusukan, hewan telah mati tubuhnya akan diurai oleh …
A. hewan
B. fitoplankton
C. zooplankton
D. mikrob

17. Gagasan terdepan merupakan …
A. kalimat dam
B. ide daya
C. kalimat penjelas
D. gugus kalimat

18. Tari tradsional Caping Ngancak berpokok dari distrik …
A. Jawa Barat
B. Jawa Paruh
C. Sulawesi
D. Jawa Timur

19. Belalang merupakan hewan pemakan tumbuhan pada golongan …
A. Konsumen II
B. Pengguna I
C. Produsen
D. Konsumen I

20. Yang berfungsi sebagai produsen adalah …
A. Omnivora
B. Herbivora
C. Pokok kayu hijau
D. Karnivora

21. Makhluk spirit berikut ini merupakan pemakai purwa adalah …
A. Belalang
B. Ayam
C. Kucing
D. Padi

22. Peristiwa makan dan dimakan internal hidupan dengan bujuk tertentu merupakan …
A. tali makanan
B. daur hidup makanan
C. siklus rahim
D. rantai makanan

23. Akibat  yang  ditimbulkan  karena  membuang  sampah  dan  limbah industri di kali besar adalah ….
A. Ikan di sungai menjadi jinak
B. Ikan di kali besar menjadi nyenyat
C. Ikan di batang air menjadi tambah besar
D. Ikan di sungai lebih banyak

24. Di kebun Kakek terdapat ular sawah, bengkarung, belalang, dan rumput. Yang perannya sebagai produsen adalah …
A. Belalang
B. Jukut
C. Bedudak sawah
D. Kadal

25. Intern ekosistem sawah, yang berkedudukan sebagai pengguna tingkat 2 adalah …
A. Elang
B. Tikus
C. Padi
D. Ular cabai

26. Tumbuhan hijau bisa memproduksi makanannya seorang dengan kaidah …
A. respirasi
B. simbiosis
C. metamorfosis
D. osmosis

27. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan banjir adalah, kecuali ….
A. Pemakaian racun hama yang jebah
B. Pembuangan sampah ke bengawan
C. Penebangan alas secara bawah tangan
D. Penutupan susukan drainase

28. Lingkungan yang substansial benda-benda sunyi dinamakan lingkungan ….
A. Mileu antik
B. Lingkungan biotik
C. Mileu ilmu hayat
D. Lingkungan abiotik

29. Kalimat utama dalam sebuah paragraf berisi akan halnya …
A. kalimat penerang
B. kalimat yang menjelaskan taktik pikiran
C. garis ki akbar sebuah paragraf
D. kalimat bendung

30. Hewan-hewan bisa menjadi rumpil disebabkan karena ….
A. Penghijauan hutan
B. Peternakan hewan
C. Perburuan gelap
D. Pelestarian hewan di rumah

Soal Essay/ Esai Tema 5 Kelas 5 Pendedahan 1-2

1. Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup disebut….
2. Hewan pemangsa fitoplankton disebut …
3. Komponen nan dolan segara dalam kalung makanan yakni …
4. Istilah lain berpangkal ki akal pikiran dalam sebuah gugus kalimat yakni …
5. Gagasan nan menjadi ki akal pengembangan paragraf disebut …
6. Akhir superior nan biasa dikenakan petani saat berkreasi di sawah disebut …
7. Jaipong merupakan tarian yang menggunakan properti sebagai halnya …
8. Karangan yang mengetengahkan adapun data dan fakta disebut …
9. Anonim n domestik sebuah karangan artinya …
10. Salah satu manfaat yang boleh menyerahkan energi dalam beraktifitas yakni

Soal Jabaran Papan bawah 5 Tema 5 (Ekosistem) Subtema 2

1. Barang apa kebaikan pengurai bagi tanah?
2. Kok dalam sebuah wacana pustaka pembaca harus mengetahui trik pikiran?
3. Apa yang dimaksud dengan kalimat penting?
4. Jelaskan mengenai rantai makanan berdasarkan gambar berikut!
Soal Tematik Kelas 5 Tema 5 Subtema 2 (Hubungan Antar Makhluk dalam Ekosistem)

5. Barang apa nan terjadi pada pengguna I dan II apabila produsen tidak seimbang?
6. Mengapa properti yang digunakan plong joget berlainan?

Kunci Jawaban Soal Tematik Kelas 5 Tema 5 Subtema 2

Jawaban Soal Essay

1. Kalung makanan
2. Zooplankton
3. Pengurai
4. Gagasan terdahulu
5. Ide pokok
6. Capelin
7. Selendang
8. Goresan nonfiksi
9. Tak ada pengarang
10. Makan pagi

Jawaban Soal Uraian

1. Kondusif proses penyuburan tanah
2. Supaya dengan mudah mengetahui takrif-informasi berjasa yang terdapat dalam pustaka
3. Kalimat yang terdapat pada awal sebuah paragraph
4. Suket ialah penghasil nan dimakan oleh pengguna tingkat I ialah tikus. Tikus dimakan oleh ular babi yang merupakan konsumen tingkat II dan ular bakau dimakan oleh burung elang. Kalam elang yang antap, tubuhnya akan diuraikan makanya mikroorganisme nan boleh kondusif proses penyuburan tanah.
5. Akan terjadi ketimpangan privat gosokan makanan dan dimakan
6. Perumpamaan ciri partikular tersendiri pada tarian tersebut.

Jawaban Pertanyaan Pilihan Ganda

1 B 7 B 13 B 19 B 25 D
2 C 8 D 14 A 20 C 26 A
3 C 9 A 15 B 21 A 27 A
4 B 10 C 16 D 22 D 28 D
5 C 11 C 17 B 23 B 29 C
6 B 12 B 18 D 24 B 30 C

Hamba allah tak juga membuka :

1. 45 Soal + Jawaban Tematik Kelas 5 Tema 5 Subtema 2 (Jalinan Orang)

2. 40 Tanya Kelas 5 Tema 5 (Ekosistem) & Jawaban (Pilgan, Esai, Uraian)

Demikian contoh tutorial
tanya tematik kelas 5 tema 5 (ekosistem) subtema 2
(interelasi antar orang hidup kerumahtanggaan ekosistem) dan kunci jawaban kurikulum 2022 revisi.

LINK DOWNLOAD

sudaha kami sediakan di bawah ini seandainya anda membutuhkan soal tematik SD MI 5.

Source: https://www.muttaqin.id/2019/08/soal-tematik-kelas-5-tema-5-subtema-2-hubungan-antar-makhluk.html