Contoh Soal Mencari Pokok Berita Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 8

Daftar Isi

 • Contoh Teks Berita Bahasa Jawa
  • Cermin Teks Pawarta Tentang Godaan Pan-ji-panji Pohon Tumbang
  • Contoh Pawarta Tentang Pendidikan
  • Hipotetis Pawarta Jawa Tentang Ekonomi
  • Hipotetis Pawarta Bahasa Jawa Tentang Rayuan Standard
  • Contoh Referensi Berita Bahasa Jawa Tentang Kecelakaan
  • Contoh Berita Bahasa Jawa Tentang Kecelakaan
  • Contoh Teks Berita Jawa Tentang Murka alam Air sebak dan Longsor
  • Acuan Teks Pawarta Bahasa Jawa Tentang Masyarakat
  • Teoretis Teks Pawarta Tentang Bencana Liwa Gempa
  • Contoh Wacana Pawarta Tentang Kesehatan
 • Kesimpulan

Berita adalah salah suatu bentuk keterangan terbaru atau bisa sekali lagi informasi tentang suatu hal yang menengah berlanjut terjadi disekitar kita. Berita biasanya disajikan kerumahtanggaan bentuk media cetak, internet, siaran, atau bahkan melalui mulut ke mulut nan di sampaikan oleh orang yang satu kepada orang yang lainnya.

Pewarta yaitu seorang yang mempunyai tugas bakal melaporkan informasi bakal dijadikan suatu berita nan akan dipublikasikan melalui media tertentu.

Saat koresponden melaporkan informasi cak bagi dijadikan suatu berita, informasi nan dilaporkan menjadi suatu bentuk ide serta fakta terkini yang telah dipilih sedemikian rupa dengan sengaja maka itu pihak redaksi di dalam bagian suatu media.

Sempurna Teks Berita Bahasa Jawa

Bacaan Berita adalah pelecok satu jenis pustaka yang di dalamnya berisi amanat dalam bentuk berita mengenai kejadian tertentu yang disebarkan lewat  media tertentu juga, entah itu kendaraan tv, radio, internet, ucapan ke mulut, atau wahana lain.

Publikasi yang terdapat pada teks berita harus bersifat fakta dan faktual, doang lazimnya tidak semua informasi yang ada boleh dijadikan sebagai berita.

Jika n domestik bahasa jawa teks berita biasa disebut sebagai pawarta. Pengertian pawarta adalah teks berita yang disajikan dalam bentuk bahasa jawa. Nah berkaitan dengan hal tersebut di kesempatan kelihatannya ini Pintarnesia ingin berbagi artikel akan halnya Berbagai Diversifikasi Contoh Teks Berita Bahasa Jawa.

Silakan teman padanan simak dengan baik ulasan kata sandang tersebut di dasar ini ya. Varietas – Macam Contoh Pawarta Hipotetis:

Baca Pun: Tembang Tembang cilik.

Contoh Teks Pawarta Tentang Bencana alam Pohon Tumbang

Berikut di pangkal ini adalah contoh teks pawarta bahasa jawa yang berisi mengenai bencana alam tanaman tumbang di daera DIY. Arketipe pawarta musibah :

Undan Lan Angin Sebabke Puluhan Wit Ambruk

Jawah dipunmaweni angin kencang ingkang nempuh hampir sedaya kabupaten/ kitha ing DIY ngakibataken macem-macem bencana, ing antawisipun yaiku wit turun ingkang kathah kedadosan ing kabupaten sleman, dina kamis sonten (5/1/2017).

Atasan posko lapangan ing aula dhusun sumberadi, kecamatan mlati, Mayor Infantri Yacobus Totok Artono ngginemaken menawi dampak saking jawah kilangangin kincir kesebat yaiku 67 wit ambruk, 78 griya terdampak, 4 titik jaringan PLN risak, uga fasilitas umum wujud gedung PAUD uga MTS kembrukan wit.

\\\\\\\”Griya ingkang risak yaiku 45 omah ing kecamatan mlati uga 22 unit ing kecamatan seyegan,\\\\\\\” ture Totok, jemuwah (6/1/2017).
berita-bahasa-jawa-2017

Kedadosan kesebat kedadean ing sonten dinten menjelang dalu, mila upaya ingkang saget piyambakipun tumindakake yaiku kaliyan numindakake pendataan tanah lapang.

Salajengipun, saking rapat kewates kaliyan BPBD DIY kersaa MUSPIKA Kecamatan, diputusaken pengerahan relawan datheng lapangan dipunwontenaken ket jemuwah (6/1/2017) enjang ngantos sonten.
\\\\\\\”Akhiripun, dinten niki (jemuwah) makempal 291 relawan saking kecamatan mlati. Tindakan ingkang dipuntumindakake skala prioritas enten ing griya warga ingkang terdampak lajeng uga akses radin ingkang ketutup wit,\\\\\\\” ngendikan Totok.

Ngantos jemuwah siyang, Totok nyabaraken menawi mboten enten laporan korban hayat inggil kedadosan kesebat. Saleresipun, jawah angin ingkang ngakibataken wit ambruk kedadosan saben taun.
Pihake pun sampun numindakake upaya perhitungan kanthi sacara rutin numindakake sosialisasi datheng dhusun-dhusun mawi numindakake pemangkasan wit ingkang dipunanggep rawan.

\\\\\\\”Kendalane nalika saking penghuni enten ingkang kewratan menawi wit dipangkas. Alasanne punika sendang pamanahan ekonomi piyambake sedaya, tuladhanipun wit mlinjo ingkang dipunginakaken konjuk pamanahan keluarga,\\\\\\\” bacute.

Sewentara punika, Manager Pusat Pengendali Aksi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD DIY, Danang Samsurizal mertelakaken menawi dampak jawah angin ing DIY paling kathah wonten ing kabupaten sleman ingkang kedhawah ing 28 titik, kitha Yogyakarta ing 5 titik, Kabupaten Bantul Ing 1 titik, Kabupaten Gunungkidul ing 4 bintik, lan Kabupaten Kulonprogo 2 tutul.

\\\\\\\”Konjuk provinsi kitha Yogyakarta, kabupaten bantul, kabupaten kulonprogo uga kabupaten gunungkidul lajeng dipuntangani saking BPBD sapanggen,\\\\\\\” pajaripun.

Miturut data sementara ingkang katampi pihake, kecatet konjuk ing kitha Yogyakarta merupakan ing Gondokusuman, Jetis, uga Tegalrejo masing-masing ngalami wit roboh uga kabel pln ingkang pedot.

Salajengipun ing Kabupaten Bantul merupakan ing piyungan Bantul, wit ambruk ngembruki kalih griya warga. Sewentara ing Kabupaten Gunungkidul persis e ing Playen ugi ngalami wit ambruk.

Ing dina punika jawah dipunmaweni angin kencang wangsul nempuh sakunjukan wilayah sleman, senin (9/1/2017) siyang. Sawilangan wit jebluk dipuntempuh angin. Setunggal dipunantawisipun kedadosan ing dusun bangunrejo tridadi sleman. Pemukim sekitar, kurniawan (32) ngendikakaken sekedhikipun enten gasal wit sengon ukuran saweg ambruk.

\\\\\\\”Rnten gangsal wit, kalih ngengingi tarup griya uga setunggal ngengingi kandang,\\\\\\\” turene.
Kala niki sawilangan warga angkat-royong konjuk ngevakuasi pamitan kesebat.

Contoh Pawarta Akan halnya Pendidikan

Berikut di bawah ini yakni model pustaka pawarta bahasa jawa nan berisi mengenai memaknai suatu pendidikan. Contoh pawarta pendidikan:

Memaknai Pendidikan

Makna pamulangan luwih saka proses transfer kawruh saka guru menyang peserta. Lan proses pencaian makna pamulangan sayekti iki kudu dilakoke saka kabeh molekul, klebu nglibatke pemukim umum.

Pelibatan masyarakat iki sing megah dilakoke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) neng ngisor komando Anies Baswedan. Wakilan Koalisi Umum Sipil kanggo Transformasi pamulangan (KMSTP), Citra ngaji, mandang pamulangan dadi gerakan menyinkronkan masyarakat wae isih durung cukup. \\\\\\\”nanging luwih jero meneh kepriye awake dhewe nggoleki makna pendidikan kuwi dhewe.

Dadekne pamulangan dadi proses sing boleh nggerake manungsa, dudu wae prosedur sinau mulang,\\\\\\\” ujar Citra, njero siji urun rembuk neng Kemdikbud, Jakarta, dina Kemis (7/1/2016).

Amarga sifate dadi gerakan kuwi, tembung Citra, pamulangan bisa mbukak prospek mahajana umum lan Kemdikbud lelinggihan ngrumusake pola paling becik kanggo negeri iki.

Kejadian kuwi diamini Sekretaris Jenderal Kemdikbud Suhardi. Miturut piyambake, tanggung jawab pamulangan dudu mung neng pundhak pamerentah nanging uga nglibatke awam.

\\\\\\\”Kabisan anggaran uga kewates banget. Yen awake dhewe ora ngliibatke masyarakat, mula ora bisa nggayuh kwalitas pamulangan sing luweh becik,\\\\\\\” gamblange. Kemdikbud dhewe wis nglibatke publik ing jero macem – macem situasi terkait pamulangan. Neng antarane, mbukak peluang nglaporke macem-macem pelanggaran pamulangan sing dekne kabeh temoni.

Konseptual Pawarta Jawa Tentang Ekonomi

Berikut di radiks ini adalah abstrak wacana pawarta bahasa jawa yang sakti mengenai bitcoin sampai tabun lpg 3kg. Contoh pawarta ekonomi:

Saka Bitcoin Tekan Gas Elpiji 3 Kg

Bank Indonesia (BI) dadi yuridiksi moneter Indonesia tegas nglarang transaksi pembayaran nggunakne bitcoin nang waktu 2022. Tabu bitcoin iki kerjakan diatur njero sifat Bank Indonesia utawa PBI sing manut bagan kerjakan ditoke njero wayah cedhak.

Gempil, hal iki nimbulke menyebelahi lan kontra, amerga wektu iki kaisar bitcoin lagi \\\\\\\”ngedan\\\\\\\” kanthi undhak-undhakan tekan 2.000 persen saka yamtuan bitcoin neng mulanya periode 2022.

Ekses utawa dampak saka pantangan BI dhuwur panggunan mata dhuwit virtual bitcoin iki akeh disimak saka pamaca kanal ekonomi Kompas.

kabar sing uga disimak yaiku penyakit kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (subsidi) utawa gas melon. Adoh-adoh dina, neng awal 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) wis ngendikakake euro penyaluran gas Elpiji 3 kilogram (subsidi) wis salah sasaran.

Info sing katampa Presiden rekata kuwi ngendika menawa 65 persen energi jero gambar elpiji 3 kilogram uga dinikmati saka apartemen tangga sing ora prayoga nrima.

Pamburine, rega elpiji 3 kilogram subsidi utawa gas melon mundak saka rega Eceran paling dhuwur HET nganti Rp 24.000 saben silinder neng sacacah provinsi.

Masalah tabung gas melon sing wektu iki akeh kanggo masyarakat kanggo gumantekne lenga lemah iki isih terus dadi sorotan pamiyos berita. Paling kecil utama, jangkah pamerentah liwat Pertamina menyang ngarepe. Iki lima kenyataan populer:

Eneng Sanksi yen nggunakne Bitcoin njero transaksi?

Bank Indonesia (BI) dadi otoritas keuangan lan sistem pembayaran ngomongke menawa mata dhuwit virtual, berlambak bitcoin, dudu piranti penyerahan sing sah. Bank ki akal negaske, piranti pembayaran sing sah neng Indonesia yaiku rupiah.

Masyarakat lan pandagang utawa merchant ugo dilarang nggunakne dhuwit virtual gemuk bitcoin dadi piranti pembayaran. Nuli, barang apa sanksinya nek ana transkasi neng Indonesia nggunakne alat penglihatan dhuwit virtual kuwi?

Komplikasi dhuwit Virtual, iki motivasi Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ngarep-arep masyarakat ora nglakoke gambling kanthi investasi neng dhuwit virtual, sak-werna bitcoin.
\\\\\\\”Kanggo Indonesia, sing nampake kerep dimunculke amarga regane dhuwur, iki dilirik dadi mubarang rangka pendanaan. Nangng kami ora ngarep-arep kedadean gambling utawa penanaman modal sing banjur bisa nunakne,\\\\\\\” ujar Mulyani, neng Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Dudu Jack Ma lan Ma Huateng, iki wong paling kecil sugih neng China

China dipandang nduweni cacah miliarder sing terus nambah saben taune. Hal iki sadalan karo tambah berkembange sektor teknologi neng China sing nglairake massa-konglomerasi sukses ngembangkan buta internet.

Taun iki, CEO lan pangawak Alibaba Jack Ma ora ana nang peringkat paling dhuwur daftar wong paling kecil sugih neng China, dudu uga Ma Huateng, pangawak lan CEO Tencent. nuli, sapaan sing dinobatkan dadi wong paling sugih neng China? Wong sing paling sugih neng China yaiku Wang Jianlin.

Elpiji 3 Kg Rumit, iki Komentar Direktur Hulu Pertamina

Barang apa kelangkan elpiji 3 kg iki diakibatake mudhune produksi asap Indonesia, utawa kepriye? Ditemoni berakhir acara peresmian Stasiun Penghimpun Asap Pakis Gajah dan Kuang di Hilir Enim, Sumatera Selatan, dina Rabu (6/12/2017), Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam njawab pitakonan saputer karangan elpiji 3 kg kesebut.

Airbnb: Indonesia dadi negara sing linuwih…

Keseleo siji situs hotel kuwi ndeleng menawa turis wektu iki, becik lokal arepa mancanegara, titit samubarang sing beda, paling terdepan jero peristiwa pengalaman sajrone plesiran. Saka sudut Airbnb adhep kegiatan dekne kabeh neng Indonesia sajrone iki, kajaba soal pemesanan panggon, turis mancanegara bereksplorasi dhewe kanthi mubeng lan memoni macem-macem wong neng panggone nginep. Poin kuwi sing diaji pihak Airbnb ora dibisa dolar turis nginep neng hotel berada umume.

Contoh Pawarta Bahasa Jawa Akan halnya Rayuan Umbul-umbul

Berikut di bawah ini adalah contoh pustaka pawarta bahasa jawa yang berisi akan halnya petaka banjir di cianjur. Lengkap pawarta bencana umbul-umbul:

Pawarta Air ampuh 2022

Sawise kedadeane bencana alam air bah nang dina Rabu 13 Januari 2022 bengi nuli, sethithike ana enem Majikan Keluaraga (KK) warga desa Warungkiara RT03, Sukamaju, Cianjur sing rekasa ketunan material sing ora sethithik.

Sanajan ora ana bulan-bulanan roh jero musibah kesebut, kerugian ditaksir nduwe yang dipertuan Rp20 yuta luwih. Para korban saiki ngarep-arep ben cepet ana panangen prasarana panggon panguwawa lenyai neng bantaran bisa jadi Cisrua sing mbludak.

Miturut Esih, pelecok siji mangsa, kondisi wektu iki nggawe dheweke lan penduduk liyane rumangsa kuwatir bakal kedadean peristiwa padha pas cuaca ala bali kedadean, banda lan barang duwene lan warga liya sing dadi korban air ampuh entek kegawa revolusi amarga derese siapa sing banjir.
pawarta-basa-jawa-air ampuh-2016
“Omah kontrakan arti (45) ambruk ditempuh banjir. Tembok tangen omah buri selingkung 50 meter ambrol, lan banda duwe Iwan neng ngomah sewaan kegawa arus,” tembung pangarep RT03, Asep Muhaemin, Kamis tanggal 14 Januari nuli.

Para incaran wektu iki ngarep-arep kanggo sacepete oleh bantuan, becik saka pihak Raga Penanggulangan Bencana Provinsi (BPBD), Dinas Pengelolaan Perigi Sentral Air lan Pertambangan (PSDAP), utawa instansi terkait liyane. Cendhake, dekne kabeh ngarep-arep ben pamerentah Kabupaten (Pemkab) Cianjur cepet tanggep njero nangani bencana sak-werna iki.

Dikuwatirke yen udan deras bali mudhun, boleh jadi Cisarua bisa ngalami air bah gede meneh. Lan kanggo antisipasi hal kesebut, minimal kudu ana realisasi panangen TPT neng sadawa bantaran mungkin Cisarua.

“Pengene aja nganti kedadean maneh, mula kuwi cepet kudu ndang didandani. Warga ndaambake banget sacepete ana panangen TPT,” ucap Riki (30), Salsah satunggaling pemukim.

Jeje 46 th, korban banjir liyane, mengungkapke menawa nang banjir sing kedadean wingi kui, korban sing minimal parah yaiku omah kontarakan ne kurnia sing rubuh kesapu tempuhan banyu.

“Mesake kuwi sing ngontrak, banda ne kegawa air ampuh,” gamblang dheweke

Arketipe Teks Berita Bahasa Jawa Tentang Kecelakaan

Berikut di radiks ini adalah paradigma referensi pawarta bahasa jawa yang berisi mengenai tabrakan celas-celus. Abstrak pawarta kemalangan :

Pawarta Tabrakan Lalulintas

Polrestabes Semarang isih nyelidiki sebab saka kecelakaan maut neng dalan Sriwijaya, ngarep TBRS, dina Alat pernapasan (6/1) nuli sing ngakibatake loro (2) wong mati. Nganti wingi, polisi durung dapat mriksa Hanif, incaran slamet kecelakaan amarga isih nglakoni perlindungan neng Rumah sakit.

”Kita zakar incaran sing slamet kanggo dijaluki katrangan awal marang kedadean kesialan kesebut. Mengko peso wis dipriksa bisa meruhi amergane apa,” Tembung Panit Laka LAKALANTAS Polrestabes Semarang Iptu Jumantri marang Wartawan, dina Kamis copot 7 januari kepengker.
contoh-beirta-dalam-bahasa-jawa-akan halnya-kemalangan.

Dheweke nuturake, saka sacacah saksi, kecelakaan sing newaske loro wong kesebut sadurunge mung krungu suwara tabrakan sero. Dikira loro tunggangan saka jihat bedha padha mlaku kanthi banter sadurung tubrukan.

”Mbokmenawan pengendara saka arah wetan dalane mudhun lan banter, saka kulon uga banter kuwi sing ora bisa dihindari,” turene.

Salah sawong kanca incaran Damar Eko Prasetyo, Hanafi pemukim dalan Radis RT06, Tlogobayem, Tembalang isih ndalani konservasi neng RS Roemani lan kondisine tanggap.

Hanafi ngalami tatu nang kanggonan rai ngisor tepate neng kanggonan rahang. ”Dheweke isih dirawat neng RS Roemani, Hanafi kuwi sing mbonceng korban Jabung Eko Prasetya,” gamblange.

Jenasah pengendara Honda Vario asli spirit seputar telung desimal (30) hawar, nduwe awak kurus, indra peraba werna sawo mateng, ngrambut cendhak kanthi nggunakne klambi putih kembang-kembang wektu iki isih neng kamar mayit RSUP dr Kariadi.

Saka pakoleh penelusuran ing TKP, korban ngrupakne bakul pitik potong neng pasar Karangayu. ”Nanging kanggo mestekne kita arep nglakoke penelusuran lan panggolekan identitas amarga dheweke ora nggawa identitas arepa SIM utawa STNK,” tambahe

Contoh Berita Bahasa Jawa Akan halnya Kecelakaan

Berikut di bawah ini yakni komplet wacana pawarta bahasa jawa yang weduk mengenai kecelakaan ing pantai Parangtritis. Contoh pawarta kecelakaan laut:

Kegeruhan Pantai

Kecelakan segara bali kedadean neng tepi laut Parangtritis, dina Ahad (19/11/2017), selingkung gebug 13.00 WIB. Kegeruhan iki nimpa telu bocah wadon yaiku Nicky Fitriani (15), Marini (38), lan Sunarti (39), ketelune penghuni Sragen, Jawa tengah. Kronologi kedaden kawitan pas kafilah keluarga saka Sragen Tengah plesiran neng Yogyakarta lan adus neng pantai Parangtritis.

Saking dolanan banyu, ketelu korban ora eling nglangi menyang tengah nganti palung laut. \\\\\\\”Wektu adus dumadakan ketelu korban keseret ombak menyang daksina,\\\\\\\” ucap Brigadir Sunarto, anggota SAR Polairud Polda DIY, dikutip saka laman resmi Polda DIY.

Untunge , alamat cepet bisa dievakuasi dadine ora ana bulan-bulanan usia jero kadadean iki. Brigadir Suharto ngelengeke kanggo para wisatawan pantai kendati bisa nggatekake tanda lan ngutamakne kaslametan wektu nglangi.

Contoh Teks Berita Jawa Akan halnya Provokasi Alam Banjir dan Longsor

Berikut di sumber akar ini adalah contoh pustaka pawarta bahasa jawa nan berisi mengenai banjir dan longsor. Cermin pawarta rayuan alam :

Pawarta Banjir Garut lan Longsor Sumedang

contoh teks pawarta banjir

Kepala Pusdatin dan Humas Tubuh Kewarganegaraan Penganggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, ngendikake urut-urutan kedaden banjir bandang neng Garut lan Sumedang dianyak saka Selasa (20/9/2016) gebug 19.00 WIB, udan deras marakake debit banyu kali Cimanuk lan siapa Cikamuri munggah kanthi cepet.

Gebug 20.00 WIB air bah kedadean nganti sadhuwur dhengkul banjur selingkung jam 23.00 WIB banjir sadhuwur 1,5-2 meter. Wektu iki sakanggonan air bah wis surut.
Berita Air bah Garut & Longsor Sumedang Bahasa Jawa Paling Anyar 2022

\\\\\\\”iki nunjukake kondisi hulu DAS Cimanuk wis rusak lan kritis,\\\\\\\” ungkap Sutopo congah dikutip saka antara, Peparu (21/9/2016)

Kejaba kuwi, njero wayah sing hampir barengan kedadean longsor neng desa Cimareme, Kecamatan Sumedang kidul, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa kulon nang Selasa (20/9/2016) gebug 22.00 WIB.

\\\\\\\”Longsor mengonggokkan loro unit omah. Loro wong ditemokake tewas lan diduga loro wong isih tertimbun longsor. Panggolekan alamat isih dilakoke,\\\\\\\” tuture.

Sutopo ngomongke kebutuhan meminggirkan wektu iki yaiku dana didik anggo kanggo operasional pananganan provisional. Beras lan panganan dibutuhake kanggo pananganan muhajir.

\\\\\\\”Masyarakat diimbau kanggo terus ningkatake kewaspadan saka gertakan banjir lan longsor. Udan bakal terus ningkat nganti puncake Januari 2022 neka. La Nina, dipole mode negatif lan angete saben banyon raksasa neng Indonesia marakake curah udan akeh, luwih gedhe saka normale sing dapat micu banjir lan longsor,\\\\\\\” turene.

Terkait karo kebutuhan memarginalkan kanggo korban air bah, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan nuturke pamerentah Daerah (Pemprov) Jabar wis ngirimake bantuan kanggo korban air sebak bandang sing kedadean neng Kabupaten Garut lan longsor neng Kabupaten Sumedang.

\\\\\\\”Kami wis nglakoke pananganan bencana kaya pemindahan, ngawakake posko, lan menehake bantuan,\\\\\\\” tembung Ahmad Heryawan neng Bandung, Paru-paru, (21/9/2016)

Aher nuturke bantuan saka Pemprov Jabar wis anyak dikirimake ket cak hendak bengi.

Kondisi wilayah sing ditempuh banjir diyektekne sepan parah, sing mutawatiri dheweke banjir uga nempuh fasilitas umum flat sakit Umum Kewedanan (RSUD) Dukun Slamet. Pasien rumah nyeri nganti wektu iki isih durung dialihake menyang fasilitas sing luwih becik, kanggo sementara sakanggonan pasien diungsikan neng lorong-lorong rumah sakit neng lantai loro. Berita Banjir Garut & Longsor Sumedang Bahasa Jawa Paling Anyar 2022.

Pola Teks Pawarta Bahasa Jawa Tentang Masyarakat

Berikut di dasar ini adalah lengkap teks pawarta bahasa jawa yang weduk mengenai dana kur tahun 2022 sebesar 110 triliun yang disalurkan. Contoh pawarta masyarakat :

Dana 110 Triliun Kerjakan disalurke KUR Masa 2022

Lembaga-bentuk kang untuk dadi penyalur kredit propaganda rakyat (KUR) uga jatah per dereng ditentuke.

Pangunjukan enggal dipuntumindakake Kementerian Koordinator Perekonomian ing penutup Januari menika. Padahal, alokasi KUR ing taun niki ageng sanget, yaiku dumugi Rp 110 triliun.

’’Konjuk kuotane, kita ningal saking rapat kesebat badhe yok-napa,’’ ki dorongan Deputi Bidang Gerakan Jasa Keuangan, Jasa Survei, uga Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo ing gedung PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Dina Selasa (24/1). Parandosipun, Gatot memprediksi proposal KUR kirang langkung mirip kados taun lajeng.

Bank BUMN panampi jatah KUR paling ageng ugi bokmenawi taksih BRI. Amergi, bank punika nggadhahi basis nasabah mikro minimum ageng wonten Indonesia.

’’Menawi konjuk KUR mikro, piyambakipun (BRI) nglangkungi, nanging konjuk KUR ritel semu sekedhik ing ngandhap (mboten sasae penyaluran KUR mikro),’’ lajengipun.

Taun lajeng, KUR BRI nyalurke dana Rp 69,4 triliun utawi 91,1 komisi saking total penyaluran KUR pamerentah.

Mayoritas disalurke datheng sektor gramenan uga pertanian. Nasabah UMKM berkontribusi 70 persen saking jumlah penyaluran KUR kesebat.

Direktur Retail Banking PT Bank Mandiri Tbk Tardi menyibakkan, ing 2022, pihaknya nyagedaken jatah KUR selingkung Rp 13 triliun.

Bank Mandiri nyagedaken mandat saking Menko Perekonomian Darmin Nasution konjuk langkung kathah merendam Dana KUR datheng sektor rani.

’’Rp 13 triliun punika dereng ditetepke mestinipun, mboten enten watesan saleresipun, nanging dipunsurung kajengen diupayakan datheng arah produksi. Ingkang produksi diharapke 40 uang jasa (saking jumlah penyaluran),’’ sebut Tardi.

Taun lajeng, KUR ingkang disalurkan datheng sektor mampu dumugi Rp 13,3 triliun. Sektor produktif ingkang dipunpangangkah, antawis ipun gerakan sektor pertanian, ulaman, industri pengolahan, uga industri griyan.

Konjuk nggenjot penyaluran KUR waktu punika, Bank Mandiri untuk ngathahaken nyambut damel sami kaliyan nasabah korporasi uga commercial banking.

Nasabah-nasabah kesebat diharapke sanguh nyaranke calon panampi KUR ingkang tepat saking mitra bisnise menika.

Arketipe Teks Pawarta Mengenai Bencana Kalimantang Gempa

Berikut di bawah ini ialah lengkap teks pawarta bahasa jawa yang berisi mengenai bencana gempa di mentawai kewedanan sumatera barat. Contoh pawarta bencana duaja :

Pawarta Gempa Mentawai

contoh teks pawarta gempa

Gempa bumi 8,3 Skala Richter (SR) ngguncang Gugusan pulau Mentawai, Sumatera Barat. Gempa bumi niki berpotensi kedadosanipun tsunami.
Pesiaran ingkang dipunklempak saking BMKG, gempa kedadosan sekeliling gebag 19.49 WIB, dinten Rabu (2/3/2016). Lokasi gempa wonten 5. 16 LS, 94.05 BT utawi 682 Km kilen Gerendel Kepulauan Mentawai.

Sawise gempa 8,3 SR, ing Gugusan pulau Mentawai dina Rabu (2/3) jebulna ugo kraos cekap dangu ing kitha Padang.
pawarta-berita-bahasa-jawa-gempa-mentawai-2016Bahkan gempa ingkang berusul ing gebag 19.49 WIB kraos sekeliling setunggal menit. Nanging mboten kedadosan gempa susulan.

Keseleo setunggal Warga Gunung Pangilun, kitha Padang, Wilayah Sumatera Barat, Satyo Erindra ngginemaken menawi lampu sampir ing griyanipun sempat obah. Piyambakipun sempat kuwatos lampu dhawah.

\\\\\\\”Nanging namung obah kamawon. Alhamdulillah lampu mboten dhawah kala gempa,\\\\\\\” turin Satyo kala dipunhubungi Pewarta lewat HP. Dipunpertelakaken piyambakipun, ngantos kala niki piyambakipun taksih sanguh ngginakaken jaringan telepon uga internet.

Jaler ingkang disapa Tyo, ngira awale mboten ngelingi gempa. Amergi kala punika piyambakipun nembe mantuk nitih mobil. Awale Tyo ngira mobile goyang, nanging kraos goyangan cekap dangu. Jebulna sampun kedadosan gempa. Goncangan gempa pancen mboten ageng.

Nanging durasine cekap dangu. Hal punika berdurasi sekitar setunggal menit. \\\\\\\”Kula kinten mobil merewang, jebulna gempa,\\\\\\\” terangipun.

Dipunminggahaken Tyo, ngantos kala niki masyarakat ing lingkungane taksih was-was mbok menawi enten gempa susulan. Nanging sakunjukan awam mileh konjuk mlebet datheng griya. Piyambake sedaya ngupados konjuk mboten panik. \\\\\\\”Nggih taksih nengga kenyataan. Warga kuwatos kedadosan Tsunami nanging setia usaha supados mboten panik,\\\\\\\” terange

Baca Lagi: Cerita Rakyat Bahasa Jawa.

Contoh Bacaan Pawarta Tentang Kesegaran

Berikut di bawah ini adalah kamil teks pawarta bahasa jawa yang berisi mengenai memaknai sensor kesehatan bikin petugas kebersihan dan pakar becak secara cuma-cuma. Abstrak pawarta kesehatan :

Priksa Kawarasan Tukang Angkung Lan Petugas Kebersihan Gratis

Sacacah pangerja informal kaya tukang becak lan panugas keresikan njamu gratis neng Alun-alun Wonosari, Kamis (12/11/2015). Kemempengan iki dianakne saka Dinas kawarasan Kabupaten Gunungkidul jero saperlu ngelingi dina kawarasan Nasional sing menyang 51.

Kepala Bidang Pengendalian dan Preventif Problem Dinas Pendidikan, Sumitro nuturke, kanthi kemempengan priksa cuma-cuma iki dikarepke bisa nuwuhake kelingan masyarakat karo pentinge njaga kawarasan lan tambah nggampangna akses kawarasan kanggo kabeh lapisan masyarakat.

“kita ngarep-arep priks cuma-cuma marang pangerja informal uga masyarakat umum iki. Muga-muga bisa nambahi kelingan kanggo masyarakat,” turene.

pawarta-bahasa-jawa-terkini Sumitro muwuhi, jero priksa cuma-cuma iki, pasien mbisakne ladenan kawarasan ngrupa pemeriksaan gula darah, tensi darah, mawa dengar pendapat kawarasan karo dokter sepesialis.

“Kabeh kuwi awake dhewe wenehna kanthi gratis,” ature.

Sawentara kuwi salah siji pasien, ki ajek Wiyanto ngaku sepan kebantu dening anane priksa ping gratis iki. Dheweke ngarep-arep kemempengan mangkene dapat dilakoke kanthi rutin utamane kanggo masyarakat cilik.

“Sajrone iki aku nyat kerekasan mbisakne peristiwa prodeo jero priksa, mula kanthi hal iki aku nyat cukup kebantu. Rial bisa sacara rutin mesti kawarasan masyarakat cilik makmur aku bisa jamake,” turene

Penali

Dengan kita membaca teks pawarta maka diharapkan kita dapat mendapati berjenis-jenis publikasi penting yang suka-suka disekitar kita sehingga wawasan kita mengenai sesuatu nan ada di mayapada ini akan semakin bertambah luas.

Baik seperti itulah artikel siapa ini dari Pintarnesia adapun Berbagai Keberagaman Contoh Referensi Berita Bahasa Jawa Arketipe, mudah mudahan artikel tersebut boleh berguna lakukan membantu teman – imbangan semuanya.

Baca Juga: Transendental Pidato Bahasa Jawa.

Apabila suka-suka sesuatu nan ingin di tanyakan dapat musuh – tampin sampaikan melalui ruangan komentar yang suka-suka di sumber akar kata sandang ini, minta lepas jika cak semau kesalahan perkenalan awal ataupun kalimat sreg artikel di atas.

Jangan lupa cak bagi membaca artikel menarik lainnya di Pintarnesia, terimakasih telah berziarah bikin membaca kata sandang mengenai bacaan pawarta ini.

Source: https://www.pinhome.id/blog/contoh-pawarta/