Contoh Soal Tes Bintang Pelajar

Skrip SOAL TINGKAT SD. Tipe Tanya : 615 … Total Soal : 90. Perian : 100 … Pelajar teladan National Competition for Islamic Math & Science 2022. TS615.

NASKAH Pertanyaan TINGKAT SD Diversifikasi Cak bertanya Latar Studi Total Pertanyaan Tahun

: 615 : Pendidikan Agama Islam, Matematika, dan IPA : 90 : 100 Menit

Tulislah jawaban dengan isian singkat! PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1.

Halikuljabbar Subhanahu wa ta’ala berfirman,

Kitab nan diturunkan kepada Nabi Isa ‘Alaihis salam yaitu …. (nilai 2)

     5.

Kekuatan dari  adalah …. (skor 4) 2.

Tuliskanlah lafadz Al-Quran ayat ke-6 berpokok arsip An-Naas! (biji 4)

3.

Allah Subhanahu wa ta’ala berucap,

    Parafrase ayat di atas adalah “Sungguh, cucu adam berada intern kerugian”. Terjemahan ayat seterusnya adalah …. (kredit 4) 4.

Beriman kepada kitab-kitab Halikuljabbar adalah tercantum salah satu rukun iman seperti firman Tuhan Azza wa jalla yang artinya: “Wahai orang-sosok yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Yang mahakuasa turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Almalik turunkan sebelumnya! Siapa yang ateis kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, nabi-nabi-Nya, dan hari kemudian maka sesungguhnya basyar itu sudah sesat sejauhjauhnya.” (Q.S. An-Nisaa’: 136) Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah ta’ala memerintahkan sebaiknya kita beriman kepada-Nya, kepada Utusan tuhan-Nya Shallallahu ’alaihi wa sallam, kepada kitab-Nya nan Almalik turunkan kepada Nabi-Nya merupakan Quran dan juga memerintahkan moga kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran.

TS615

Al-Quran yaitu kitab polos anak bungsu dan akhir kitab-kitab suci sebelumnya. Selain itu, Al-Alquran juga ialah hakim atas kitab-kitab suci sebelumnya. Yang mahakuasa ta`ala berfirman yang artinya: “Dan kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan mengapalkan kebenaran, membenarkan apa nan sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan muhaiminan (provokasi ujian) terhadap kitab-kitab yang lain itu. Oleh karena itu, putuskanlah perkara mereka menurut apa nan Allah turunkan dan janganlah anda mengikuti master nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu!” (Q.S. Al-Maidah: 48) Al-Quran adalah kitab suci paling janjang dan paling kecil luas cakupannya. Rasulullah Shallallahu `alahi wa sallam bersabda: “Saya diberi ganti dari Taurat dengan assab`ut thiwaal (sapta surat dalam Al-Quran yang panjang-pangkat). Saya diberi saling dari Zabur dengan al-mi`iin (manuskrip nan total ayatnya lebih terbit seratus). Saya diberi ubah pecah Bibel dengan al-matsani (surat yang terulang-ulang pembacaannya dalam setiap rakaat shalat) dan saya diberi lampiran dengan al-mufashshal (inskripsi yang dimulai berpangkal Qaf hingga arsip An-Naas).” (H.R. Thabarani dan selainnya. Disahihkan sanadnya oleh Al-Albani) Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam diberikan Al-Matsani sebagai ganti terbit injil, yaitu sertifikat Al-Fatihah yang termuat kerumahtanggaan golongan surat …. (nilai 4)

Bimbingan Membiasakan Adisiswa Cak bagi Penampakan Tinggi & Tata krama Terpuji

1

Adisiswa National Competition for Islamic Math & Science 2022 6.

Allah mewakilkan kepada malaikat urusan semua anak adam, termasuk urusan manusia. Bintang sartan, mereka memiliki aliansi yang dempang dengan turunan sejak beliau kasatmata mani. Hubungan ini disebutkan maka dari itu Imam Ibnul Qayyim internal kitabnya “Ighatsatul Lahfan”. Anda berkata, “… Mereka (malaikat) diserahi urusan penciptaan makhluk bersumber satu fase ke fase yang lain, pembentukannya, penjagaannya n domestik tiga lapis keremangan, penulisan tembolok, amal, ajal, sukma celaka dan bahagianya, menyertainya n domestik segala ihwalnya, pembilangan perkataan dan perbuatannya, penjagaannya internal hidupnya, pencabutan ruhnya momen meninggal, pembawa ruhnya ketika meninggal, pengarak ruhnya ketika diperlihatkan kepada penciptanya. Merekalah yang ditugasi mengurus azab dan nikmat n domestik alam barzakh dan pasca- kebangkitan. Mereka nan ditugasi membuat instrumen-alat kenikmatan dan siksa. Mereka yang meneguhkan (iman) bagi hamba nan muslim dengan izin Sang pencipta. Yang mengajarkan baginya segala yang bermanfaat, yang berperang membelanya. Merekalah para walinya (penolongnya) di dunia dan di alam baka. Mereka yang menjanjikannya guna dan mengajak kepadanya. Melarang kejahatan serta memperingatkannya. Maka itu karena itu, mereka adalah para wali dan ansharnya, penjaga dan muallim (pembimbing)nya, kepala yang beribadat dan beristighfar untuknya. Nan cak acap bersalawat atasnya selama dia mengajarkan fungsi untuk manusia. Mereka yang memberi embaran gembira dengan karamah Allah ketika tidur, lengang, dan ketika dibangkitkan. Merekalah nan membuatnya zuhud di dunia dan menjadikannya burung laut kepada akhiratnya. Mereka nan mengingatkan ketika dia lupa, yang menggiatkannya ketika engkau malas, dan menenangkannya saat sira mangut. Mereka nan mengupayakan kebaikan dunia dan akhiratnya. Merekalah para utusan Tuhan dalam mencipta dan mengurusnya. Mereka adalah safir (duta) penghubung antara Tuhan dan hambaNya. Turun dengan perintah dari sisiNya di seluruh penjuru alam, dan panjat kepadaNya dengan perintah (mengangkut urusan).” Nama malaikat pencabut sukma ialah adalah …. (poin 2)

TS615

7.

Guna-guna Almalik Mahaluas meliputi segala apa sesuatu, global alias terperinci, baik yang gandeng dengan perbuatan-Nya sendiri atau kelakuan sosok-Nya. Almalik bersabda di dalam surat Al-An’am: 59

                                   “Dan puas sebelah Allahlah kunci-kunci semua yang ghaib.Tak suka-suka nan mengetahuinya, kecuali Dia seorang. Dan Ia mengetahui barang apa nan di daratan dan di lautan. Dan tiada sepiak daun kembali yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya (pula). Dan tidak jatuh sebiji nilai pun dalam kegelapan bumi dan enggak sesuatu yang basah atau nan kering, melainkan tercatat privat kitab yang berupa (Lauh Mahfudz)”. Sepantasnya Allah n kepunyaan etiket dan rasam nan telah Yang mahakuasa gambarkan sendiri di dalam ayat di atas, yaitu Al ’Alim nan artinya …. (skor 2) 8.

Sesuatu telah diketahui sebelumnya dan sudah lalu tertuliskan berpangkal semua yang terjadi hingga akhir masa. Allah Azza wa Jalla mutakadim menentukan ketentuan para makhluk dan hal-keadaan yang akan terjadi sebelum diciptakan sejak zaman azali. Allah Subhanahu wa ta’ala lagi mengetahui bahwa semua itu akan terjadi sreg periode-waktu tertentu sesuai dengan manifesto-Nya dan dengan sifat-adat tertentu pula. Maka itu karena itu, hal itu lagi terjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan-Nya. Kalimat di atas adalah definisi dari …. (biji 4)

9.

Rasul kita nan indah sudah lalu memberi adv pernah kita seluruh perkara nan bisa mengantarkan kita pada kegembiraan yang hakiki dan abadi yaitu indraloka. Yang mahakuasa Subhanahu wa ta’ala dan beliau juga telah memperingatkan kita berusul seluruh perkara yang dapat menjerumuskan kita pada kebinasaan dan kerusakan yang lestari yaitu azab neraka nan sangat pedih yang disediakan oleh Sang pencipta Subhanahu wa ta’ala bagi anak adam-sosok yang bermaksiat kepada-Nya. Demikianlah hidayah sayang Nabi Arahan Belajar Tanda jasa Pelajar Kerjakan Prestasi Tinggi & Kesusilaan Terpuji

2

Bintang Pelajar National Competition for Islamic Math & Science 2022

kita kepada umatnya, bahkan melebihi rahmat gelojoh seorang ibu lega anaknya. Sang pencipta Subhanahu wa ta’ala berfirman:

“Aku tidak akan memberi siksaan, sampai Aku mengutus sendiri rasul.” (Q.S. Al-Isra: 15) Semua kerumunan umat insan yang pernah Yang mahakuasa ciptakan di muka marcapada ini telah mengamini dakwah seorang nabi ataupun nabi sebagai pemberi peringatan meskipun secara manusia tak semua orang gayutan mendengar dakwah utusan tuhan.

              “Bukan main sudah datang kepadamu koteng Utusan tuhan dari kaummu seorang. Rumit terasa olehnya penderitaanmu. Silam mendambakan (keyakinan dan keselamatan) bagimu. Amat belas kasihan pun Pengasih terhadap orang-insan muslim.” (Q.S. At-Taubah: 128)

Total keseluruhan para Nabi yakni …. orang. (biji 4) 12.

Allah ta’ala berfirman: “(Yakni) orang-orang nan apabila ditimpa musibah, mereka menyabdakan, “Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun.” Mereka itulah yang mendapat keberkatan nan sempurna dan hadiah berpokok Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang nan mendapat petunjuk.” (Q.S. Al-Baqarah: 156-157)

Rasul kita telah memberi tahu kita tentang pilar agama Islam nan mulia ini. Beliau berkata yang artinya, “Islam ini dibangun di atas panca perkara: (1) Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad yakni utusan Yang mahakuasa. (2) mendirikan sholat. (3) menunaikan zakat. (4) Naik haji ke baitullah. (5) Berpuasa pada bulan Bulan berkat.” (H.R. Bukhari Muslim)

Hanya saja nan perlu diperhatikan di sini yaitu bahwa yang dinamakan kesabaran adalah ketika seorang bisa bersabar di saatsaat pertama dia terkena musibah. Makanya karena itu, zikir di atas dibaca pada ketika-detik pertama kamu tertimpa musibah. Khalayak nan baru bersabar dan menerima suratan sehabis dia marah-murka alias melampiaskan kemarahan dan emosinya bukanlah orang yang bersabar karena yang dinamakan keluasan pikiran itu merupakan kesabaran yang dilakukan ketika goncangan nan permulaan.

Lima pilar agama Islam di atas absah juga disebut dengan …. (skor 2) 10.

Takbir akan memekakkan sendiri muslim privat ibadah, lever akan terasa senyap, dan mudah mendapatkan pertolongan Allah. Tahmid setelah shalat ialah di antara zikir yang harus kita amalkan. Seusai salat, tidak simultan berparak. Namun, hendaknya kita merutinkan beristigfar dan bacaan tahlil lainnya. Ayat yang dibaca pasca- membaca Al-Tulus dan Mu’awizatain ketika berdikir ialah …. (nilai 4)

11.

Di antara hikmah Allah ta’ala terhadap generasi sebelum kita, Engkau mengutus koteng rasul ibarat pemberi peringatan. Karena bagian dari keadilan Yang mahakuasa, Engkau tidak akan menyiksa koteng pun di antara cucu adam-Nya, kecuali selepas disampaikan dakwah kepada mereka. Itulah hujjah (alasan pembenar) lakukan Almalik bagi mengasihkan pertentangan, baik pahala alias ikab bagi para hamba-Nya. Allah berbicara:

       …

TS615

Di antara bagan kesabaran koteng muslim ketika tertimpa musibah adalah dengan membaca tahmid yang Allah ta’ala dan rasulNya Shallallahu alaihi wasallam ajarkan.

“Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun” artinya …. (nilai 4) 13.

Riuk satu tanda hari akhir besar adalah munculnya umpat Dajjal. Rasulullah mengajarkan perlindungan dan pemeliharaan dari fitnah Dajjal tersebut dengan menghafaz deka- ayat tembusan …. (nilai 2)

14.

Allah ta’ala berbicara,

                

Bimbingan Belajar Medalion Pelajar Untuk Prestasi Tinggi & Adab Terpuji

3

Bintang Pelajar National Competition for Islamic Math & Science 2022

“Hanya peruntungan Allahlah asmaul husna (namanama yang maha indah). Maka itu karena itu, berdoalah kepada-Nya dengan jenama-logo itu dan tinggalkanlah basyar-orang yang bertele-tele (dari kebenaran) dalam (menyebut dan mengarifi) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap segala yang sudah mereka bagi.” (Q.S. Al-A’raaf: 180).

mereka bunuh ialah) cucu adam yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sepantasnya orang-orang yang bersanggit paham adapun (pemusnahan) Isa, mendalam dalam keragu-raguan mengenai nan dibunuh itu. Mereka bukan memiliki keagamaan adapun mungkin yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak (kembali) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Semata-mata, (yang sebenarnya), Almalik telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan ialah Sang pencipta Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (An-Nisaa’: 157-158)

Keseleo satu nama Yang mahakuasa ta’ala yakni “alHayyu” yang artinya …. (ponten 4) 15.

Diceritakan bahwa puas tahun 5 H terjadi perang antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Salman al-Farisi, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, mengusulkan seharusnya suku bangsa muslimin mewujudkan susukan baluwarti di adegan-penggalan kota yang terbuka. Tentara kongsi nan terhalang oleh serokan tersebut mengepung Madinah dengan mendirikan perkemahan di asing parit hampir sebulan lamanya. Pengepungan ini pas menciptakan menjadikan umum Madinah menderita karena interelasi mereka dengan dunia luar menjadi terpotong. Suasana kritis itu diperparah kembali oleh desersi orang-manusia Ibrani Madinah, yaitu Ibni Quraizah, di bawah didikan Ka’ab polong Asad. Namun, kesudahannya bantuan Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyelamatkan kabilah muslimin. Sesudah sebulan mengadakan pengepungan, persediaan makanan pihak sekutu berkurang. Provisional itu, puas malam hari, angin dan topan turun dengan amat kencang menghantam dan menerbangkan kemah-bivak dan seluruh perangkat armada sindikat. Oleh karena itu, mereka terpaksa menghentikan pengepungan dan pula ke kawasan masing-masing tanpa satu hasil. Para desertir Ibrani dari Anak laki-laki Quraizah dijatuhi azab mati. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran pertinggal AlAhzâb: 25-26. Perang parit tersebut dikenal sebagai Perang …. (nilai 2)

16.

TS615

Halikuljabbar subhanahu wata’ala berujar (artinya): “Dan karena perkataan mereka (orang-orang Yahudi): Sebenarnya kami telah menyembelih Al-Masih, Isa putra Maryam, Utusan tuhan Halikuljabbar. Padahal, mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, cuma (yang

Siapakah orang Yahudi yang diserupakan dengan Nabi Isa dan disalib tersebut? (kredit 4) 17.

Dan (ingatlah), ketika Musa merenjeng lidah kepada kaumnya, “Sesungguhnya Sang pencipta menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina.” Mereka berbicara, “Apakah kamu hendak menjadikan kami buah usikan?” Musa menjawab, “Aku berlindung kepada Almalik agar tidak menjadi salah seorang dari orangorang yang jahil.” Mereka menjawab, “Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar Dia menyucikan kepada kami sapi betina apakah itu.” Musa menjawab, “Sepatutnya ada Allah berfirman bahwa sapi betina itu yakni sapi betina nan lain tua dan enggak muda, pertengahan antara itu. Oleh karena itu, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian!” Mereka berucap, “Mohonkanlah kepada Rabbmu bakal kami hendaknya Dia menyucikan kepada kami barang apa warnanya.” “Musa menjawab, “Sebenarnya Almalik berkata bahwa sapi betina itu adalah sapi lebah ratulebah yang kuning, yang kuning renta warnanya, pun meredam emosi manusia-manusia nan memandangnya.” Mereka bersabda, “Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar Beliau membersihkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu karena senyatanya sapi itu (masih) samar untuk kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk (bikin memperoleh sapi itu).” Musa berkata, “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu yakni sapi lebah ratulebah yang belum pernah dipakai untuk menyekop lahan dan lain pula untuk mengairi tanaman, tak bercacat, dan bukan cak semau belangnya.” Mereka bersuara, “Waktu ini barulah kamu menerangkan hakikat sapi lebah ratulebah yang sesungguhnya.” Kemudian mereka menyembelihnya dan Bimbingan Berlatih Medali Pelajar Buat Prestasi Janjang & Akhlak Terpuji

4

Medalion Pelajar National Competition for Islamic Math & Science 2022

rapat persaudaraan saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. (Ingatlah), ketika ia membunuh seorang insan lalu kamu saling tuduh tentang itu. Almalik hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.”

19.

Kami bersabda, “Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota raga sapi betina itu!” Demikianlah Tuhan menghidupkan pula makhluk-makhluk yang sudah lalu mati dan memperlihatkan kepadamu pertanda kekuasaanNya moga kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 67-73)

Dunia anak seolah lain pemaafan semenjak canda cerianya. Menyaksikan mereka berlari, bercanda, bertingkah dengan barang apa keriangan hatinya, menatap mereka dolan, dan bergurau dalam iringan gelak tawanya. Sewaktu-waktu semua itu membuat hati terpengaruh bikin masuk menikmati dunia mereka. Merasakan kesenangan yang mereka rasakan. Sahaja, di arah enggak cak semau orang lanjut usia nan tak luang menyisihkan waktunya untuk main-main dan bercanda dengan anak asuh-momongan. Waktu mereka “plus berharga” bakal itu. Sementara di sana menunggu setumpuk tugas biro atau deretan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Tak perlulah orang lanjut usia “menyia-nyiakan” waktu belaka buat berperan bersama anak-anak. Toh itu lain lagi menjadi dunia mereka.

Dalam ayat di atas Nabi Musa ‘alaihissalam menyandarkan bahwa yang menargetkan kriteria sapi itu merupakan Allah Subhanahu wata’ala seorang. Seharusnya, mereka lekas bergerak mencari sapi dengan standar sediakala itu karena masih mudah untuk didapatkan. Lihatlah apa nan mereka lakukan? Mereka apalagi mempersulit diri sendiri. Lain segera menjalankan perintah tersebut, melainkan semakin menaik kesulitan mereka sendiri dengan menanyakan warnanya. Padahal perintah pertama sebetulnya telah memadai jelas.

Selayaknya tidaklah keseleo jika suatu waktu ayah ibu menyempatkan diri mengajak buah hatinya bercumbuan dan bersenda-senda. Jika dibuka lagi lembaran nan menuliskan semangat Rasulullah, akan didapati bahwa yang demikian ini lagi dilakukan maka itu beliau. Mutakadim banyak narasi yang dituturkan bahwa semua itu mengilustrasikan rasa kasih sayang beliau terhadap anak-anak.

Aturan Bani Israil di atas adalah …. (nilai 2) 18.

Umar kacang al-Khaththab Radhiyallahu ‘anhu merupakan turunan nan demap menangis lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa ta’ala sehingga kamu melihat pada wajahnya dua garis hitam karena dahulu banyaknya air alat penglihatan yang merintik-rintik. Beliau adalah orang yang sangat remang kepada Yang mahakuasa Subhanahu wa ta’ala. Di samping itu, anda berkata, “Seandainya semata-mata ibuku enggak nikah melahirkanku. Takdirnya doang saya adalah sehelai rambut pada jasad Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu.” Dia sangkutan mengatakan, “Seandainya suka-suka yang mengumandangkan bahwa semua sosok ikut suwargaloka kecuali satu anak adam, pastilah saya khawatir jikalau satu orang tersebut adalah diriku.” Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu ‘anhu memiliki kebiasaan merembas kepada Sang pencipta sehingga selalu menuangkan air mata. Di sebelah lain, beliau digelari …. karena keberaniannya terhadap kafir Quraisy. (nilai 2)

TS615

Salah satunya ialah momen Rasulullah menamai dan mengajak bercanda seorang anak kecil bernama Serdak ‘Umair nan biasa bermain dengan seekor …. (nilai 2) 20.

Dikisahkan bahwa kedua putra Rasul Pria diperintahkan bagi berkurban. Tali pusar lelakinya berkurban dengan seikat gandum. Saudara yang lainnya berkurban kambing yang akil balig dan gemuk. Sehabis kurban keduanya dipersembahkan, Almalik ta’ala menempatkan api berwarna putih dan dengan izin Almalik, jago merah itu membawa kurban maujud kambing (misal etiket bahwa kurbannya dituruti) dan pergi kurban sorgum. Melihat yang demikian (kurbannya tidak diterima), simultan marahlah anda hingga berlanjut mengancam saudaranya yang diterima kurbannya- kerjakan membunuhnya. Allah ta’ala berucap menceritakannya dalam tembusan Al-Maidah ayat 27, “Ceritakanlah kepada mereka cerita kedua putra Lanang dengan sesungguhnya. Saat keduanya menyembahkan kurban, salah satunya dikabulkan dan dan yang lainnya tidak masin lidah. Berkatalah nan tidak dikabulkan Bimbingan Membiasakan Bintang Pelajar Bikin Prestasi Tingkatan & Akhlak Terpuji

5

Bintang Pelajar National Competition for Islamic Math & Science 2022

kurbannya, “Sungguh aku akan membunuhmu.” Berkatalah yang masin lidah kurbannya, “Sesungguhnya Halikuljabbar sekadar mengakuri kurban dari khalayak-orang bertakwa.” Melihat kakaknya bertujuan membunuhnya, saudaranya tidak membela diri. Sebaliknya, dia mengasihkan dirinya dan lain ada kedahagaan membandingbanding. Dia berkata, “Alangkah kalau kamu menggerakkan tanganmu cak bagi membunuhku, sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku membunuhmu. Sesungguhnya aku redup kepada Halikuljabbar, Rabb sekalian duaja. Sesungguhnya aku ingin mudahmudahan kamu pula dengan membawa dosa (pembantaian ini) dan dosa kamu sendiri yang lain maka kamu menjadi penghuni neraka. Nan demikian itulah pembalasan bagi hamba allah-orang nan zalim.” (Q.S. Al-Maidah: 28-29) Dia mengamalkan tindakan ini karena kakaknya bukanlah sosok kafir, melainkan pegiat maksiat. Dia khawatir jika melawan akan punya kerinduan seperti kakaknya, yakni menyembelih lawannya. Ini tentu berakibat fatal karena nanti kedua-duanya akan masuk neraka. Di antara kedua putra Utusan tuhan Adam ‘alaihissalam, siapakah nan kurbannya diterima oleh Allah? (biji 2) 21.

       “….Apakah keseleo seorang di antara ia suka meratah daging saudaranya nan sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik dengannya.” (Q.S. Al-Hujurat: 12) Potongan ayat di atas membeningkan konseptual adat tercacat, yaitu …. (nilai 4)

TS615

Di internal perang ini, Ummu Imarah mendapatkan ujian nan berat. Pada perang tesebut putranya tertawan oleh Musailamah al-Kadzab dan anda disiksa dengan berbagai macam siksaan moga mau memufakati kenabian Musailamah al-Kadzab. Akan tetapi, cak bagi putra Ummu Imarah yang telah terbiasa dididik untuk besabar ketika berperang dan telah dididik moga cinta kepada mortalitas syahid, ia tidak kenal kompromi sekalipun diancam. Suatu ketika, Ummu Imarah masuk serta dalam Perang Yamamah bersama putranya nan tak, yaitu Abdullah. Anda bertekad buat dapat menjagal Musailamah dengan tangannya laksana pertarungan bagi Musailamah yang sudah lalu membantai Hubaib. Namun, kadar Allah memaui tidak. Yang mampu membunuh adalah putra beliau yang satunya, adalah Abdullah. Ia membalas Musailamah yang sudah lalu membunuh saudara kandungnya.

Sang pencipta ta’ala berucap,

      …

22.

menyatu bersama bala yang akan memerangi orang-orang yang murtad dari Selam. Abu Bakar Ash-Shidiq bekata kepadanya, “Sungguh aku telah menyepakati peranmu di dalam perang Islam maka berangkatlah dengan tera Allah.” Oleh karena itu, kamu mulai bersama putranya yang bernama Hubaib bin Zaid bin Ashim.

Momen Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat, suka-suka beberapa kabilah yang murtad bersumber Islam di bawah arahan Musailamah al-Kadzab. Seterusnya, khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq mencekit keputusan untuk memerangi orang-bani adam yang murtad tersebut. Oleh karena itu, bersegeralah Ummu Imarah menentang Serbuk Bakar dan menanyakan izin kepada sira untuk

Detik gorok Musailamah, Abdullah bekerja sama dengan Wahsyi bin Harb. Momen Ummu Imarah memahami kematian si Thaghut al-Kadzab, dia bersujud syukur kepada Allah. Ummu Imarah pulang terbit peperangan dengan mengapalkan dua belas luka pada tubuhnya setelah kehilangan satu tangannya dan kekeringan anaknya yang terakhir, yaitu Abdullah. Alangkah, kaum muslimin pada masanya mengetahui singgasana beliau. Abu Bakar ash-Shidiq penah mendatangi kamu untuk menanyakan kondisinya dan menenangkan beliau. Khalid si pedang Islam kondusif atas penghomatannya. Seharusnyalah kaum muslimin di zaman kita juga mengetahui haknya. Beliau sungguh sudah mengukir sejarahnya dengan tinta kencana. Musailamah dijuluki al-Kadzab (Pendusta) karena …. (angka 4)

Didikan Berlatih Medali Pelajar Lakukan Pengejawantahan Tinggi & Akhlak Terpuji

6

Bintang Pelajar National Competition for Islamic Math & Science 2022

Dalam sebuah hadis sahih dijelaskan bahwa suka-suka sembilan dosa segara yaitu: (1) Syirik kepada Almalik. (2) Membantai arwah tanpa kehalalannya. (3) Culik diri dari pertempuran/jihad. (4) Mencerca wanita baik-baik pun suci telah berzina. (5) Memakan pangku. (6) Memakan harta anak yatim secara zalim. (7) Mengerjakan ketakpatuhan di Al-MasjidilHaraam. (8) Melakukan sihir. (9) …. (nilai 4)

23.

bermaksiat, berarti dia telah dahriah sreg nikmat. Maksiat inilah nan nantinya akan menghilangkan lezat, sedangkan berterima kasih sreg Yang mahakuasa itulah nanti yang akan menghilangkan batu. Disebutkan dalam hadis,

‫يدنَا‬ ُ ‫َّح ِر َوأَيَّ ُام التَّ ْش ِر ِيق ِع‬ ْ ‫يَ ْوُم َعَرفَةَ َويَ ْوُم الن‬ ‫أَ ْ ل ا ِا ْ َِم وِ أَيَّام أَ ْك ٍلل و ُ ر ٍل‬ ُ َ َ ْ َ َ

Duduk iftirosy n domestik salat yaitu duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menyorongkan kaki kiri kemudian menduduki kaki kiri tersebut, sedangkan duduk dengan menegakkan suku kanan dan menghamparkan kaki kiri ke depan (di bawah kaki kanan), dan duduknya di atas tanah/lantai disebut …. (nilai 4)

24.

“Tahun Arofah, tahun Idul Adha dan masa-hari tasyriq ialah ‘ied kami -kaum muslimin-. Hari tersebut (Idul Adha dan hari Tasyriq) adalah hari menyantap makan dan minum.” [H.R. Debu Daud no. 2419, Tirmidzi no. 773, An Nasa-i no. 3004, berpunca ‘Uqbah polong ‘Amir. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih]

Salah satu keutamaan zikir adalah segala yang Allah sebut internal ayat,

25.

Waktu tasyriq terjadi Dzulhijjah. (nilai 4)

 …   “Ingatlah pada-Ku maka Aku akan mengingat kalian.” (Q.S. Al-Baqarah: 152) Ibnul Qayyim mengatakan, “Seandainya bukan ada keutamaan puji-pujian selain yang disebutkan dalam ayat ini, padalah cukup keutamaan yang disebut.” Dengan zikir, lever akan semakin kehidupan. Ibnul Qayyim pernah mendengar gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bersabda,

‫الذكر للقلب مثل املاء للسمك فكيف يكون حال‬ ‫السمك إذا فارق املاء ؟‬ “Dzikir sreg hati semisal air nan dibutuhkan lauk. Lihatlah apa nan terjadi jika ikan tersebut lepas dari air?” Ada tiga arsip yang terdapat dalam juz ‘amma dan dibaca saat takbir sesudah salat fardu yaitu …. (nilai 4) 26.

TS615

Tahun tasyriq disebut dengan hari bersantap dan minum, juga wirid plong Tuhan. Hal ini perlambang bahwa makan dan meneguk di hari raya semacam ini dapat menolong kita untuk berzikir dan melakukan disiplin sreg-Nya. Dengan inilah semakin hipotetis rasa syukur terhadap eco dapat menolong dalam kepatuhan pada Allah. Maka itu karena itu, barangkali nan menunggangi nikmat Allah untuk

27.

pada

tanggal

….

ِ ‫ك َو ْااَْر‬ َ ‫فَ َ ِّلل لَرِّل‬ “Dirikanlah shalat dan berqurbanlah (annahr).” (Q.S. Al-Kautsar: 2) Maksud ayat di atas adalah perintah bikin sholat …. (skor 4)

28.

Shalat, apabila dihiasi dengan khusyu’ dalam perkataan, dan gerakannya dihiasi dengan kerendahan, ketulusan, deifikasi, kecintaan dan ketabahan, sungguh, akan dapat menyergap pelakunya bersumber kehinaan dan kemungkaran. Hatinya bersinar, keimanannya meningkat, kecintaannya semakin kuat cak bagi melaksanakan kebaikan, dan keinginannya untuk mengerjakan kejelekan akan meruap. Dengan khusyu’, bertambahlah munajat seseorang kepada Rabbnya, demikian pun kedekatan Rabbnya kepada dirinya. Salah satu rusaknya ke-khusyu’-an internal salat adalah keributan anak-anak asuh. Anak-anak berlarian dan senda gurauan dengan yang lainnya di musala sehingga bukannya khusyu’ dan menikmati ibadah, melainkan melakukan dosa karena mengganggu manusia tidak nan salat.

Didikan Belajar Pelajar teladan Bagi Prestasi Panjang & Etik Terpuji

7

Bintang Peserta National Competition for Islamic Math & Science 2022

         Peliharalah semua shalat(mu) dan (peliharalah) shalat wusthaa! Berdirilah untuk Allah (privat salatmu) dengan khusyu´. (Q.S. Al-Baqarah: 238) Nan dimaksud salat wusthaa yakni …. (nilai 4) 29.

Lengkapilah ayat berikut ini!

  ….    (poin 4) 30.

Lafal  dalam salinan Al-Kafirun terletak sebanyak …. (angka 4)

TS615

Bimbingan Membiasakan Medali Pelajar Bakal Performa Tinggi & Tata susila Terpuji

8

Bintang Petatar National Competition for Islamic Math & Science 2022

Ilmu hitung 31.

Bilangan terdiri dari empat kredit A75A habis dibagi 9. Biji yang mengoper A adalah …. (nilai 2)

neraca total siswa laki-laki dan pelajar dayang di inferior tersebut! (nilai 3) 40.

Food supply will run out in 15 days for 30 refugees. If there are another 15 refugees join into the group, how many days the food supply will run out? (biji 3)

32.

Suppose today is Tuesday. What the day of the week will it be 2022 days from now? (nilai 2)

33.

Suatu bilangan bila dibagi 2 sisa 1, dibagi 3 tidak bersisa, dan dibagi 4 sempelah 3. Kodrat positif terkecil tersebut yakni …. (nilai 2)

41.

What is the sum of first 2022 numbers of the number pattern 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, ….? (skor 3)

34.

Kartu kardus persegi hierarki 2cm  3cm dipotong mulai sejak kubus bermatra 24cm  36cm. Kartu 2cm  3cm yang diperoleh minimum banyak adalah …. (kredit 2)

42.

Dian menggambar sistim koordina lega selembar kertast. Loleng melipat kertas tersebut sehingga koordinat (1,5) berpadan (7,3). Noktah manakah yang berbenturan dengan (3,3)? (biji 3)

35.

Suppose the time 2 o’clock on a twelve-hour clock which runs continuously. The time will show 2022 hours from now is …. (ponten 2)

43.

In the stationery store, pens have one price and books have another price. Two pens and three books cost Rp9.000,00. But three pens and two books cost Rp8.500,00. How much does one pen cost? (kredit 3)

44.

Umumnya dari 9 predestinasi ialah 49. Seandainya 1 ditambahkan puas bilangan pertama, 2 ditambahkan pada ketentuan kedua, 3 ditambahkan pada bilangan ketiga dan seterusnya setakat bilangan kesembilan, rata-rata menjadi …. (nilai 3)

45.

Sendiri anak akan menukarkan persen Rp10.000,00 dengan uang pecahan Rp200,00, Rp500,00, dan Rp1.000,00 (semua uang pecahan harus cak semau, bukan boleh saja Rp200,00 saja, Rp500,00 saja, atau Rp1.000,00 saja). Ada berapa banyak cara memperoleh penukaran yang dapat dilakukan momongan tersebut? (skor 3)

46.

Berapakah luas wilayah yang diarsir lega bentuk berikut sekiranya tinggi sisi persegi terluar yakni 16 cm? (ponten 3)

47.

Banyak takdir di antara 1 dan 100 yang tidak memuat biji 5 terserah sebanyak …. poin. (nilai 3)

36.

37.

Berikut ini disajikan 4 buah galengan dengan ukuran kisi masing-masing 14 cm, dan sebuah persegi yang keempat noktah sudutnya tepat berada di taktik-pusat lingkaran tersebut. Luas daerah intern persegi yang tidak diarsir merupakan …. cm2. (skor 2)

Jika jumlah besar sudut pada sebuah segitiga sama kaki yakni 180 dan jumlah besar sudut pada sebuah segiempat ialah 360, besaran besar ki perspektif pada sebuah segidelapan adalah …. (nilai 3)

38.

Pada sebuah perkumpulan tenis bidang datar, terdapat 8 pemain sandiwara nan akan dipasangkan menjadi anak komidi ganda. Berapakah banyaknya pasangan farik yang bisa terbentuk berbunga okta- anak tonsil tenis tersebut? (kredit 3)

39.

Rata-rata nilai ulangan sekelompok pelajar lelaki merupakan 65. Rata-rata poin ulangan sekerumun siswa perempuan adalah 70. Sekiranya rata-rata dua kerubungan tersebut digabung, rata-ratanya menjadi 68. Tentukan

TS615

Bimbingan Belajar Medali Siswa Bikin Prestasi Hierarki & Akhlak Terpuji

9

Tanda jasa Siswa National Competition for Islamic Math & Science 2022 48.

49.

Puas kadar 2 angka, kuantitas angkanya merupakan 12. Jika skor pada qada dan qadar tersebut dipertukarkan, bilangan tersebut berkurang 36. Predestinasi tersebut merupakan kelipatan …. (skor 3)

The pie chart on the left shows the score of math exam of 80 students. What is the average of the exam score? (nilai 5) 54.

Jumlah qada dan qadar-bilangan dari 1 hingga dengan 100 yang tidak sangat dibagi 6 adalah …. (poin 3)

55.

Jumlah siswa berpunca SD Islam yang berpartisipasi pada kompetisi Bintang Pelajar yakni 5% terbit seluruh pelajar perempuan atau 20% berpunca petatar adam. Berapa persenkah petatar dari sekolah tersebut yang turut dari total murid? (ponten 5)

56.

Seseorang punya 2 ekor kucing: Belang dan Bolang.

Jika persuasi * terhadap ganjaran real positif didefinisikan andai a * b =

ab , ab

maka 9 * (9 * 9) = …. (poin 3) 50.

51.

Sebuah mobil bergerak dengan kepantasan rata-rata 40 km/jam. Sebuah pemrakarsa berada 15 km di belakang oto. Seandainya motor tersebut mau menganjuri dan berada 30 km di depan mobil internal waktu 1,5 jam, berapakah kelancaran nan harus dipacu motor tersebut? (nilai 5)

Berat Bolang ialah n% dari berat Belang. Berat Belang 4n% bersumber rumpil Bolang.

Sreg lingkaran di pangkal ini, luas daerah yang diarsir 39,25 cm2. Dengan  = 3,14, diameter lingkaran kecil yaitu …. cm. (nilai 5)

Berapa siapa susah Belang lebih berat dibanding Bolang? (nilai 3) 57.

If

1 1 1 = + where A and B are different 3 A B

whole numbers, the value of A and the value of B are …. (biji 5)

53.

Seorang siswa dibekali uang dari gurunya untuk membeli beberapa ki akal pelajaran di sebuah toko buku. Jika pesuluh tersebut membeli 6 buah buku, ia akan kesuntukan Rp10.000,00. Semata-mata jika murid tersebut membeli 4 biji pelir rahasia, uangnya bersisa Rp35.000,00. Seandainya akhirnya siswa tersebut harus membeli 5 biji zakar buku, berapa banyak sisa tip anak tersebut? (nilai 3) Look at the pie chart below!

Score 9

59.

Bagan pecahan biasa paling sederhana berpunca 0,523123123…. yaitu …. (nilai 5)

60.

Banyak segitiga sama kaki sreg bangun di bawah ini merupakan …. (nilai 5)

Score 5 20% Score 6

Score 7

Score 8 35%

TS615

Arena A, B, dan C berisi air. Jumlah air di wadah C lebih banyak 30 liter dari total jumlah air di medan A dan B. Sekiranya masingmasing wadah ditambah air yang jumlahnya seperti mana ¼ isi tempat A, total air di wadah C begitu juga besaran kuantitas air di wadah A dan B. Jumlah air di wadah A mulamula yaitu …. (nilai 5)

7

52.

58.

Didikan Belajar Bintang Pelajar Untuk Penampakan Tinggi & Tata susila Terpuji

10

Tanda jasa Pelajar National Competition for Islamic Math & Science 2022

IPA 61.

Lega kebanyakan turunan baru hewan berasal dari peleburan antara sel telur (ovum) dan sel sperma. Namun ada binatang yang belaka berasal berusul ovum namun tanpa dibuahi oleh sel sperma. Apakah nama perkembangbiakan hewan tersebut? Berilah lengkap hewan nan dimaksud! (nilai 4)

62.

Kerumunan pohon dengan ciri mempunyai batang dan daun, akar tunggang berupa rhizoid, berkembang biak dengan spora, fase dominan ialah sporofit, dan perempuan muda menggulung. Termasuk ke privat kerumunan apakah tumbuhan tersebut? (ponten 2)

63.

64.

65.

Perhatikan ciri-ciri hewan berikut! 1) Avertebrata 2) Memiliki segmen seperti cincin 3) Memiliki sistem pencernaan yang lengkap 4) Hermafrodit 5) Tripoblastik selomata Bersendikan data di atas, ciri berasal filum (gerombolan) hewan apakah yang dimaksud? (nilai 2)

Pada sistem pernafasan individu, terjadi proses pertukaran asap antara oksigen dengan karbondioksida. Namun puas saat kita bernafas di parkiran garasi nan taksir tertutup dengan mesin mobil nan dinyalakan, kita akan merasakan terlalu nafas. Bahkan boleh menimbulkan kematian karena oksigen yang kita hirup tidak terikat oleh terungku pembawaan merah di alveolus. Cak kenapa hal tersebut bisa terjadi? (nilai 4)

69.

Tempe mendoan merupakan makanan asli Indonesia, di mana tempe dicelupkan ke adonan air dan tepung kemudian digoreng sekepal menguning dan siap untuk dikonsumsi. Sebutkan 4 enzim nan berkarya didalam jasmani ketika kita mengkonsumsi tempe mendoan tersebut! (nilai 4)

70.

Perhatikan grafik di bawah ini ! Gizi Kebobrokan/Penyakit

Burit musim, Umar snorkling di rantau. Umar menemukan mahluk semangat dengan ciri-ciri bertubuh keras, tubuh terletak banyak poripori, dan berkembang biak dengan bertunas. Makhluk spirit tersebut masuk ke dalam filum (kelompok) …. (skor 2) Seorang siswa bernama Rofiq menengah meneliti air jerami. Rofiq ingin mengetahui makhluk hidup segala yang terserah di dalam air jerami. Rofiq mengintai adanya insan hidup dengan ciri sato bersel satu, rang badan tetap, memiliki surai pulsa, n kepunyaan inti dua, dan jasmani berbentuk sama dengan sandal. Orang hidup tersebut yaitu …. (nilai 2)

66.

Pada beberapa binatang dan tumbuhan ada nan mengalami metagenesis, yakni pergiliran nasab antara fase vegetatif dan fase generatif. Berilah contoh hewan dan tumbuhan yang mengalami metagenesis tersebut! (nilai 4)

67.

Ali semenjana melakukan praktikum mengenai pengaruh cahaya matahari terhadap partumbuhan dan kronologi kecambah. Ada 2 keramaian kecambah yang akan disbandingkan. Keramaian nan pertama dikenai sinar matahari dan nan kedua bukan dikenai sinar matahari. Jelaskan apa yang terjadi plong batang kedua gerombolan kecambah tersebut! (biji 4)

TS615

68.

1) Vitamin A

A. Gusi berdarah

2) Gizi B

B. Rambut rontok

3) Vitamin C

C. Rabun Ayam

4) Vitamin D

D. Beri-beri

5) Nutrisi E

E. Rakhitis

6) Vitamin K

F. Darah sukar membeku

Pasangkanlah zat makanan dengan kelainan dengan benar berdasarkan tabel di atas! (ponten 6) 71.

Berikut hasil percobaan interpolasi kadar bayam terhadap pertambahan predestinasi zat besi (Fe) kerumahtanggaan tubuh.

Seandainya hal ini diterapkan kepada orang, akan berakibat positif bakal kesehatan khususnya terhadap sistem transportasi n domestik awak. Jelaskan mengapa demikian! (angka 4)

Bimbingan Belajar Siswa teladan Untuk Prestasi Tinggi & Moral Terpuji

11

Pelajar teladan National Competition for Islamic Math & Science 2022 72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

TS615

Jika seseorang ketaton dan melepaskan darah, darah yang keluar tersebut akan segera membeku. Lega orang-cucu adam tertentu proses pembekuan darah lain dapat berlangsung. Penyakit ini disebut …. (nilai 2) Siasat merupakan sangkut-paut antartulang yang menyusun rangka raga. Pada sistem gerak makhluk, sendi dapat digolongkan menjadi tiga gerombolan besar. Sebutkan ketiga keberagaman sendi yang dimaksud! (nilai 6) Riuk satu perbedaan morfologis antara individu timur (Asia) dengan orang barat (Eropa dan Amerika) adalah dapat kita tatap sreg corak matanya. Warna alat penglihatan orang timur lebih bawah tangan dibandingkan dengan insan barat. Pada bagian ain manakah perbedaan warna itu terletak? (ponten 2) Sendiri anak mengalami gangguan rukyat dengan ciri-ciri noktah jauh (punctum remotum) mendekati mata sehingga anak tersebut harus memperalat gawai sokong hendaknya penglihatannya dapat normal sekali lagi. Komplikasi apakah yang diderita anak tersebut? Buatlah rajah skema jatuhnya bayangan di indra penglihatan! Lensa jenis apakah yang akan dipakai anak tersebut? (ponten 6) Seorang momongan suami-laki yang baru memulai masa perkembangannya bisa dilihat dari segi morfologis dan fisiologisnya. Dari segi morfologis ditandai dengan dada kian latar, tumbuhnya surai di sekitar katek dan kemaluan, kumis, serta jambang. Berasal segi fisiologis ditandai dengan mimpi basah karena mulai berfungsinya hormon adam dalam dirinya. Hormon apakah yang dimaksud? (nilai 2) Pankreas menghasilkan dua hormon nan bekerja secara dagi. Hormon yang pertama mengubah glukosa menjadi glikogen. Sementara itu hormon yang kedua mengubah glikogen menjadi glukosa. Berusul penjabaran di atas, hormon pertama dan kedua secara berjejal-jejal adalah …. dan …. (nilai 4) Jenis ikan tertentu dapat hidup dalam air nan kekurangan oksigen karena mempunyai radas sokong berupa …. (nilai 2) Jelaskan perbedaan adaptasi fisiologi nan dilakukan maka dari itu lauk air laut dengan ikan air

batil pada masing-masing lingkungannya! (angka 4) 80.

Rona tersusun atas gelombang elektronik cahaya. Cahaya putih boleh terurai menjadi warna merah, asfar, hijau, biru, nila, dan ungu. Menurut kriteria internasional, corak termasuk total …. (skor 2)

81.

Baterai yaitu elemen kering nan demap kita gunakan andai sumber arus listrik dalam usia sehari-hari. Anode pada baterai terbuat dari …. (skor 2)

82.

Satu benda dapat berubah wujud secara fisika dengan mandu menerima kalor atau melepas kalor dari lingkungannya. Ketika es mencair dan berubah menjadi uap, bagaimana dengan kalor yang terjadi pada proses tersebut? (nilai 2)

83.

Air n kepunyaan kerapatan molekul yang pas renggang. Beberapa macam hewan seperti serangga air dapat berdiri di atas air tanpa harus tenggelam. Hal ini bisa terjadi karena adanya …. (nilai 2)

84.

Bensin yakni senyawa folatil, yakni sintesis yang mudah menguap saat adanya seronok maupun hangat api nan diberikan oleh lingkungan. Bensin yaitu hasil khalayak dari minyak bumi yang didapat melintasi proses pemisahan secara …. (nilai 2)

85.

Pada umumnya, suatu zat akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan, tetapi air n kepunyaan sifat khas yang dikenal bak anomali air.Anomali air berlangsung pada suhu …. C. (nilai 2)

86.

Jika suhu ruangan 30 C, suhu kerumahtanggaan skala Reamur dan Fahrenheit ialah …. (nilai 4)

87.

Perhatikan bagan!

Jika jarak antara provokasi dengan bintik tumpu 30 cm dan jarak antara batu tumpu dengan tangan orang tersebut adalah 75 cm, berapakah usaha yang dilakukan oleh cucu adam tersebut untuk memindahkan bisikan sejauh 12 m? (nilai 6)

Bimbingan Belajar Bintang Pelajar Untuk Penampilan Tahapan & Akhlak Terpuji

12

Bintang Peserta National Competition for Islamic Math & Science 2022 88.

Yazid menyandang 2 buah pisau, suatu tumpul dan yang lain mencolok. Dia ingin mencoba pengaruh penggunaan kedua pisau tersebut pada biji kemaluan keramboja. Hasilnya pisau yang tumpul membutuhkan aksi nan kian osean cak bagi membelah semangka, sementara itu pisau yang ekstrem dengan mudah membelah semangka. Jelaskan mengapa situasi ini bisa terjadi? (angka 2)

89.

Keseleo suatu keuntungan bunyi adalah cak bagi menentukan jarak benda dengan sendang bunyi. Momen kita berteriak di depan sebuah tebing, beberapa detik kemudian plonco terdengar kembali pantulan suara kita. Kalau kecepatan bunyi diudara adalah 340 m/s dan waktu yang dibutuhkan untuk mendengarkan kembali bunyi pantul 2 ketika kemudian, jarak perigi bunyi dengan rubing ialah …. (skor 4)

90.

Dua buah cermin dipasang berdekatan dengan membentuk sudut 130 dan diberikan sinar maka dari itu sebuah senter sehingga membentuk ki perspektif 20 begitu juga gambar!

Berapakah kacamata yang dibentuk oleh huruf X? (nilai 6)

TS615

Bimbingan Belajar Bintang Pelajar Untuk Prestasi Tinggi & Etik Terpuji

13

Source: https://moam.info/naskah-soal-tingkat-sd-bintang-pelajar-institute_5a3846e41723dd74216e69f3.html