Contoh Soal Ujian Semester 2 Kelas 3 Mata Pelajaran Matematika

Paradigma Cak bertanya Ilmu hitung
– Materi kali akan membahas mengenai contoh soal matematika untuk kelas 3 SD Semester 1 Dan 2. namun dipertemuan sebelumnya kami telah membahas mengenaicontoh soal matematika kelas bawah 4 sd.
Baiklah serta merta aja yuk kita simak contoh soalnya.


Signifikansi

Contoh Soal Kelas 3 SD
Eksemplar Soal Kelas 3 SD

Contoh tanya matematika
merupakan yaitu suatu antologi  akan halnya soal – soal kursus yang berarti bakal melatih anak asuh – anak sesuai dengan roh mereka.


Kamil Tanya Matematika Inferior 3 SD Semester 1

Dibawah ini terdapat sejumlah contoh tanya kelas 3 adapun tuntunan matematika untuk membantu anak-anak n domestik belajar matematika :

1.
Angga Murjana bau kencur aja membeli 5 resep tulis. Berpangkal tiap bukunya seharganya Rp. 3.000,00. Maka berapakah Angga harus membayarnya ….
a. 1 utas dasa ribuan
b. 7 lawe dua ribuan
c. 13 lembar seribuan
d. 3 lembar lima beribu-ribu

2.
Pak Hasan lego Sapinya kepada Bungkusan Raden. Kemudian Sampul Hasan membayarnya dengan 12 lembar lima puluh ribuan. Jadi bermakna harga embek Pak Hasan ialah….
a. Enam ratus ribu rupiah
b. Satu miliun rupiah
c. Panca ratus ribu rupiah
d. Dua belas juta rupiah

3.
Uang yang terwalak pada saku Rizal ialah sebesar Rp. 10.000,00. kemudian Rizal memberli 1 bungkus roti dengan harga Rp. 2.500,00 . Maka berapakah geladir uang saku Rizal tersebut …
a. Rp 8.000,00
b. Rp. 8.500,00
c. Rp. 7.500,00
d. Rp. 6.500,00

4.
Ami Jamiat membeli pensil seharga Rp. 3.800,00. Kemudian Ami memberikan uang lelah kepada pembeli sejumlah 1 rayon tip lima ribuan. Maka berapakah kotoran kembalian yang akan diterima oleh Ami Jamiat ….
a. Rp. 1.800,00
b. Rp. 1.200,00
c. Rp. 1.300,00
d. Rp. 2.800,00

5.
Yuli memiliki uang sebanyak Rp. 40.700,00 Sementara itu Rani kembali memiliki uang jasa sebanyak Rp. 31.500,00.Maka jumlah tip mereka empat mata yaitu….
a. Rp. 72.500,00
b. Rp. 71.200,00
c. Rp. 72.500,00
d. Rp. 72.100,00

6.
Joko baru saja membeli buah apel Rp, 30.500,00 kemudian buah jeruk Rp. 25.500,00 . Maka jumlah uang yang dibayarkan Joko ialah ….
a. Rp. 55.000,00
b. Rp. 54.000,00
c. Rp. 56.000,00
d. Rp. 55.500,00

7. 124, 127, 118, 135, 142, 119
Dari bilangan yang terletak diatas jadi bilangan terbesar ialah ….
a. 135
b. 119
c. 127
d. 142

8. Pada garis bilangan, takdir 175 terletak di sisi ….
a. Kanan 300
b. Kiri nol
c. Kiri 200
d. Kiri 150

9.
Lega kadar berikut ini yang terwalak di sebelah kanan 235 adalah….
a. 219
b. 243
c. 225
d. 234

10.
Puas bilangan di radiks ini nan tidak berada di sebelah kiri 178 ialah….
a. 170
b. 100
c. 210
d. 155

11.

Bilangan berurutan
Kodrat berurutan

Yang terdapat pada hurup E ialah bilangan ….
a. 132
b. 232
c. 231
d. 233

12. Qada dan qadar 2.359 dibaca ….
a. Dua ribu tiga puluh lima sembilan
b. Dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan
c. Dua ribu tiga ratus panca puluh sembilan
d. Dua ribu tiga ratus lima ratus sembilan

13. Rancangan panjang dari kodrat 3.756 adalah ….
a. 3 + 7 + 5 + 6
b. 3000 + 500 + 70 + 6
c. 3 + 700 + 6 + 6
d. 3000 + 700 + 50 + 6

14.
Nilai nilai cedera dari 8 dan 9 lega bilangan 7.890 ialah….
a. 10
b. 710
c. 100
d. 770

15.
Bersumber hasil penjumlahan pada ponten biji 4 dan 7 berusul ganjaran 7.045 ialah….
a. 4.700
b. 4.070
c. 7.040
d. 7.400

16.
Sudut yang dibentuk oleh pencucuk jam lega pukul 01.00 ialah….
a. Sudut siku-tikungan
b. Tesmak lancip
c. Sudut tumpul
d. Sudut sembarang

17.
Meteran yakni organ kerjakan mengukur ….
a. Sulit
b. Panjang
c. Tahun
d. Volume

18.
Perkakas bikin mengukur benda yang cukup panjang sebagaimana tangga halaman rumah, janjang sawah, jenjang kelas dan panjang rumah ialah ….
a. Meteran pita
b. Meteran rol
c. Meteran saku
d. Penggaris

19.
Dibawah ini yang bukan termasuk instrumen pengukur selit belit yaitu….
a. Timbangan beras
b. Timbangan jasad
c. Neraca
d. Belebas

20.
Perangkat buat mengukur waktu contohnya yaitu….
a. Penggaris
b. Bilah
c. Timbangan
d. Jam


Contoh Soal Matematika Inferior 3 SD Semester 2

1.
Pada bangun datar yang tidak mempunyai sudut adalah bangun ….
a. Trapesium
b. Galengan
c. Persegi
d. Segitiga

2.
Lega segitiga yang tidak mempunyai sisi yang sama tahapan dan sudut yang besarnya berbeda yaitu….
a. Segitiga sama
b. Segitiga sama kaki sebanding sisi
c. Segitiga siku-siku
d. Segitiga arbitrer

3. Sudut nan besarnya 90° disebut sudut ….
a. Kelokan-pengkolan
b. Lancip
c. Tumpul
d. Garis diagonal

4.
Ingat membosankan yang n kepunyaan sudut lancip ialah….
a. Segitiga sama kaki
b. Persegi
c. Persegi panjang
c. Lingkaran

5.
Benda nan n kepunyaan kacamata lekukan ialah ….
a. Gelas
b. Bola
c. Vas
d. Meja

6.
Bangun segiempat n kepunyaan sisi yang sekelas sebanyak ….
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

7.
Ingat layang mempunyai ….. pasang arah yang setara panjang.
a. 2
b. 3
c. 4
d. 4

8.
Sudut ketul yaitu kacamata yang osean sudutnya lebih dari ….
a. 80
b. 90
c. 100
d. 60

9.
Kacamata tumpul nan terrdapat pada bangun layang-layang berjumlah ….
a. 1
b. 2
c. 3
b. 4

10.
Segitiga sama kaki yang punya 3 sudut sama besarnya yakni ….
a. Sebanding kaki
b. Siku-siku
c. Lancip
d. Sama sisi

11.
Pada sadar segitiga mempunyai sudut sebanyak ….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

12.
Bangun larik genjang mempunyai ki perspektif …. dan …..
a. Ketul dan kelokan-kelokan
b. Jumud dan gonjong
c. Gonjong dan belengkokan-siku
d. Tumpul dan lingkaran

13.
Bangun nan mempunyai 4 sudut siku dan 2 pasang jihat yang setimpal adalah….
a. Trapesium
b. Layang-layang
c. Jajar genjang
d. Persegi tahapan

14.
Pendirian kerjakan berburu keliling persegi ialah….
a. 4 x luas
b. 4 x gempal
c. 4 x sebelah
d. Sisi x sisi

15.
Sebuah persegi memiliki sisi selama 10 cm. Maka kelilingnya ialah….
a. 100 cm
b. 40 cm
c. 60 cm
d. 20 cm

16.
Pendirian mudah-mudahan dapat mencari luas persegi panjang yaitu ….
a. Sisi x sisi
b. Tangga x arah
c. 4 x panjang
d. Panjang x gempal

17.
Luas sisi pada persegi yang panjang 12 cm merupakan….
a. 100
b. 24
c. 48
d. 144

18.
Pulang ingatan yang mempunyai 4 jihat, 2 pasang sisi selaras panjang, dan mempunyai 4 sudut yang setimbang besar ialah….
a. Persegi
b. Trapesium
c. Jajar genjang
d. Persegi hierarki

19.
Ibu membeli minyak goreng 1 liter, kemudian dipakai kerjakan menggoreng 3/5 liter.Maka sisa minyak sayur ibu adalah  …. liter
a. 1/5
b. 2/5
c. 3/5
d. 4/5

20.
Ibu membeli sebuah melon. Ibu membaginya menjadi sejumlah bagian sama besar bikin ayah, embuk, aku, adik, dan ibu sendiri. Adegan yang aku terima ialah….
a. 1/3
b. 1/4
c. 1/5
d. 1/6


Ki akal Jawabannya 1

1. D    11. B
2. A    12. C
3. C    13. D
4. B    14. B
5. B    15. C
6. C    16. B
7. D    17. A
8. C    18. B
9. B    19. D
10. C    20. D


Daya Jawabannya 2

1. B    11. C
2. D    12. B
3. A    13. D
4. A    14. C
5. D    15. D
6. B    16. B
7. A    17. C
8. B    18. C
9. B    19. C
10. C    20. B

Nah itulah pembahasan barangkali ini mengenai eksemplar soal ilmu hitung kelas 3 SD semester 2 beserta jawabannya, Semoga Berfaedah.

Artikel ContohSoal.co.id Lainnya:

  • Gerak Vertikal ke Atas dan ke Bawah
  • Gerak Jatuh Bebas
  • Rumus Kelajuan Dan Kelancaran

Source: https://kabarkan.com/contoh-soal-matematika-kelas-3-sd-semester-1-dan-2/