Deskripsi Kebaya Dalam Bahasa Jawa


KEBAYA

Kebaya inggih punika baju tradisional ingkang diagem dening tiyang estri ing daerah Jawa. Kebaya asalipun saking lecut “abaya” ingkang nggadahi artos sandhangan. Sederengipun perian 1600 M, kebaya namung diagem dening tiyang estri Kerajaan, lajeng sesampunipun Belanda dhateng ing Nusantara tiyang estri Belanda uga ngagem kebaya.

Model kebaya saben daerah ing Indonesia benten-benten. Jenis kebaya ingkang kulina diagem dening tiyang estri Jawa inggih punika kebaya Solo utawi keraton Surakarta. Kebaya keraton Surakarta nggambaraken status ingkang ngagem. Kebaya puri Surakarta kulina diagem dening para permaisuri ingkang nggadahi ciri singularis didamel saking bahan sutera lan beludru, uga dihiasi hiasan sulam, nanging kangge para putri kebaya ingkang diagem langkung cekak. Desain kebaya Solo utawi puri Surakarta ngandape ngagem perca jarik menggambar ingkang ngajenge sampun dipunwiru. Kebaya Distingtif utawi keraton Surakarta uga dipuntambahi kutu mentah wonten ngajenge ingkang nyambungaken kalih sisi kebaya ing fragmen dada. Nanging menawi diagem dening lare alit, kebaya diagem kaliyan bengkung wolo.

            Kebaya tunggal Jawa Tengah didamel saking kain beludru cemeng, brokat, utawi nilon. Kebaya wonten 2 wujudipun inggih punika kebaya cekak lan kebaya tataran. Kebaya cekak utawi kebaya R.A Kartini didamel kaliyan karet katun polos utawi brokat lan dihiasi kembang sulam. Kebaya cekak nggadahi ukuran ngantos pinggul. Kebaya cekak iku kulina diagem dados busana padintenan. Mandu ngagem kebaya cekak inggih punika dipuntambahi kemben kangge nutupi dada, perca jarik batik wonten ngandap, lan stagen. Stagen dipuniket wonten padaran kangge ngencengake tapihan pinjung. Benten malih kaliyan kebaya panjang, kebaya panjang didamel saking kain beludru cemeng utawi abrit lan pinggirane dihiasi pita emas. Kebaya panjang nggadahi ukuran ngantos lutut. Kebaya tingkatan kulina diagem kangge programa resmi berlambak dene upacara perkawinan. Cara ngagem kebaya strata inggih punika diagem kaliyan kain jarik ingkang sampun dipunwiru kangge ngandapan.

            Kangge tiyang estri Jawa, kebaya nggadahi filosofi nile-nile semangat. Wujudipun ingkang sederhana meniku nggambaraken kepolosan masyarakat Indonesia. Nile filosofi kebaya inggih punika kepatuhan, kealusan, lan tumindak tiyang estri ingkang kedah alus. Ngagem kebaya ndadosaken tiyang estri dados tiyang ingkang anggun lan kagungan budi.

Source: http://egittianapn.blogspot.com/2017/12/teks-deskripsi-pakaian-adat-jawa-tengah.html