Iklan Ing Dhuwur Isine Nawakake

Iklan iku unen-unen kang paring pangerten utawa menehi weruh ngenani barang/jasa kang didol, liwat media konglomerasi kayata layang pesiaran, kalawarti, radio, tv lan dipasang ing panggonan-pangonan kang rame.

Iklan ora mung nawarake komoditas bae, nanging uga nduweni isi panjaluk, laporan/undangan.

Basane iklan kudu cekak lan gampang ditampa dening wong liya. Jinising iklan ana papat, yaiku:


1.Iklan niaga

Yaiku iklan kang isine nawakake barang, sipate komersil.

Tuladha iklan niaga:

Didol laptop

Komoditas mulus, diskon 20

%

Rega 3,5 yutanan, bisa dinyang

Hub 085225160305


2.Iklan iradiasi

Yaiku iklan kangg isine ngabarake sawijining bab kaya lomba, seminar.

Tuladha iklan iradiasi:

Ayo bebarengan nguri-uri budaya jawa

Arep dianakake aben trampil maca cerkak

Tingkat SMP se Kab. Asli

Pendhaftaran ing SMP 1 Mejaba

Wiwit 1-10 April 2022


3.Iklan mini

Yaiku iklan kang sithik

Tuladha iklan mini:

Dibutuhke sales

Executive

Hub 085660770800

PT Giring-giring Lapung

Makmur


4.Iklan Layanan masyarakat

Yaiku iklan kang nduweni intensi sosial ora nduweni sipat komersil, tuladhane iklan KB, iklan pajak, penanggulangan DB.

Tuladha iklan layanan awam:

Source: https://pasinaonanjawi.blogspot.com/2013/12/iklan.html