Kata Kata Ajine Menungso Urip

images (24)Ajineng manungso urip soko ayang-ayang’e dewe yo iku atine kang manunggal deneng gusti Almalik kang tungggal ,perbawa seorang hidup itu adalah dari prilakunya sendiri ,sekiranya prilakunya sendiri yaitu durjana marah mongko ayang-ayang’e yoiku roso ati teleng ing gesang ingeh meniko cak bagi sengsoro wonten neroko ,dan sebaliknya dikala prilaku dan hidupnya itu dalam kesempurnaan batin yoiku kesempurnaan hidup merupakan makhluk kaamil maka hatinya senantiyasa dihiyasi dengan pesona nan indah.

Ajineng manungso urip iku soko ayang-ayang’ dewe atine kang manunggal deneng Gusti Allah kang tunggal yo roso ilmune wong iku tak kalane mangucap lafal kalimat suci tauhid
LAA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMAD ROSULULLAH
,ora biso mnjing ing rosone ,ora biso menep ing riyoh .Wealah nger anak putu  Adam mugo siro dadi’o manungso safi,sejatine manungso .Manungso sejati ateges biso mbedak aken kebiasaan iro tumrap rojo koyo ,tumrap manungso lan liyane ,rial dadi manungso salih iku yo biso’o mileh yo biso milah anageng ora biso meleh ake ,biso’o ngakoni salah kendel rumongso salah,seng diarani wong sekti iku dulur ,wong sekti yo iku wong kang kepala dingin ,yoiku wong kang sabar kalah ojo betiteten atine ,ojo ngamukan ,seng ajet ,sejatine manungso iku ateges manunggaling roso,roso sejati,sejatineng roso ,roso cipto,ciptoneng roso ,senadyan kang kuwoso kawedar deneng biyong kalawan bopo ander mbesok to binungkos badan iro ,sejatine rupo iku pininget ono ing ati ,sak lebeting ati yo iku no njeroning ati melebet wonten sisihing ati nok njeroning ati yo iku teleng ing qolbi .Lelakuneng batin iku dumunong ono ing sukmo melebet wonten dening  siroj dak ruh,eling ,lelampahing sokmo meniko wonten ing  sak lebeteng roso  kang cecampuran dadi siji,nyawiji dados
Tajaling Yang,iling’o dulur  wadat iku sebagai’e wayang kadang dipuji,kadang duji ,yo kadang dikeplek-keplekno no nduwur’e pangung ,damar’e yo iku wulan lan sregege ,nang kono ono kelir minongko alam kang gung awong-awong seng nyongo kang acipto ,wonten mriku wonten debok yo iku manjapada ateges kango ngedekno wayang yoiku bumi disongo karo seng nangap ,inisiator’e yo iku kang amurbeng dumadi yoiku juragan pan-ji-panji ,mlaku sak mlakune ,obah sak polah’e diobah no dalang’e euro wes pariporno lakone ,wayang kelitik dilebokno kotak dalang’e,lelakone yo iku pamreksani .Dulur manungso iku sejatineng mayet kang lumampah ing nduwuring bumi ,dipon lampah ake pengerane ,milo dulur n komedi didong iku embane wayang kerucil-wayagan,wayang iku embane ayang-ayang ,mongko ajineng manungso urip iku soko ayang-ayang’e dewe,atine kang manungggal deneng Gusti Allah kang tungggal,ojo wedi koro sopo-sopo,nangeng wedi’o karo seng gawe sopo-sopo.

Tuanku neng manungso urip soko ayang-ayang’e dewe ,atine kang manunggal deneng gusti Sang pencipta kang tunggal ,cecekelan liyane Allah ojo siro teros ale sak tuhunee amal panjenegan dadi manjing ing neroko.Kuncinya pintu surga lafalnya kalimat syahadad laa illaha ilaallah muhammad rosullah,Gusti Allah saya bersaksi tiyada Almalik yang lainya kecuwali zat-MU.Ilmu yang sejati itu adanya catur perkara hukum,hakikat,tarikat,dan publikasi,berkasih selain Almalik itu adalah kesesatan ,sejatinya amal perbuatanmu jadi penghuni neraka.Tapanya rasa kita mencegah suhu nafsu kita ,tapanyacahaya kita pegelihatan bathin kita,tapanya hidup kita berdzikir  pda Allah ,tapanya hati kita mengucap lafal HU Yang mahakuasa.Sempurnanya hamba allah hidup dari prilakunya seorang,berkasih kepada zat Halikuljabbar kamu akan sempurna,sejatinya loleng hatimu jadi jalan syurganya Almalik SWT ..


by ; Gus IMM

Source: https://putunejibriel.wordpress.com/2017/05/20/ajineng-manungso-urip-sastra-maya/