Notasi Balok Lagu Indonesia Jaya


Heartfillia


Tuliskan titinada biji dan not balok lagu indonesia jaya.


  • ALUCARDgg

Indonesia Jaya

1 7_ 1 5_ 1 2 2 7_ 5_

Musim-hari Terus Berlalu

6_ 5_ 6_ 1 7_ 6_ 5_

Tiada pernah cak jongkok

1 7_ 1 5_ 1 2 2 7_ 5_

Sribu rintang jalan berliku

6_ 5_ 6_ 1 7_ 1 2

Tidak Kan jadi penghalang

6_ 6_ 6_ 7_ 6_ 5_ 5_ 2 7_ 1

Hadapilah barang apa tantangan

5_ 5_ 5_ 5_ 1 7_ 6_ 6_ 5_ 6_ 5_

Mohon Petunjuk yang kuasa

6_ 6_ 6_ 7_ 6_ 5_ 5_ 2 7_ 1

Ciptakanlah Kerukunan Bangsa

6_ 7_ 1 2 6_ 7_ 1 2

Kobarkanlah, privat dada,

6_ 7_ 1 2 3 3 3 4 2

Usia jiwa Pancasila

Reff:

5_ 5_ 5_ 1 2 3

Hidup tiada mungkin

3 3 4 3 2 1

Tanpa pertentangan

1 1 2 1 7_ 6_

Sonder pengorbanan

6_ 3 2 1 2 2

Luhur adanya

5_ 5_ 5_ 1 2 3

Saling memegang tangan

3 3 4 3 2 1

Satu dalam cita

1 1 2 1 7_ 6_

Demi hari depan

1 2 3 2 1 1

Indonesia Jaya

  • pembuka dirijen lagu adv pernah gak boss?


  • ALUCARDgg

Source: https://brainly.co.id/tugas/5281701