Pengertian Sighat Dalam Ilmu Shorof

Signifikansi Sighat dan Contohnya

Shighat yaitu gambar perkenalan awal. Detik mentashrif suatu kata dengan tsharif isthilahi, maka kata tersebut berubah shighatnya. Shighat dasar dari satu kata adalah fi’il madhi. Berikut penjelasan shighat dan contohnya.

Sighat


1. Fi’il Madhi

Fi’il madhi merupakan kata nan menujukkan suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi di periode dulu. Ciri dari fi’il madhi ialah difathahkan huruf akhirnya kecuali jika fa’ilnya dhamir tertentu. Contoh fi’il madhi:

قَرَأَ – عَلِمَ – قَاتَلَ – اِنْكَسَرَ – اِسْتَشْفَى – تَجَلْبَبَ


Apabila subjeknya berwujud isim dhamir, maka ujungnya berubah sesuai dengan dhamirnya. Berikut polanya:

Transendental

Pola

Dhamir

أَصْبَحَ


فَعَلَ


هُوَ


أَصْبَحَا

فَعَلَا


هُمَا


أَصْبَحُوْا

فَعَلُوْا


هُمْ


أَصْبَحَتْ

فَعَلَتْ


هِيَ

أَصْبَحَتَا

فَعَلَتَا


هُمَا


أَصْبَحْنَ

فَعَلْنَ


هُنَّ


أَصْبَحْتَ

فَعَلْتَ


أَنْتَ


أَصْبَحْتُمَا

فَعَلْتُمَا


أَنْتُمَا

أَصْبَحْتُمْ

فَعَلْتُمْ


أَنْتُمْ

أَصْبَحْتِ

فَعَلْتِ


أَنْتِ


أَصْبَحْتُمَا

فَعَلْتُمَا


أَنْتُمَا

أَصْبَحْتُنَّ

فَعَلْتُنَّ


أَنْتُنَّ

أَصْبَحْتُ

فَعَلْتُ


أَنَا


أَصْبَحْنَا

فَعَلْنَا


نَحْنُ

2. Fi’il Mudhari

Fi’il mudhari adalah kata yang menunjukkan suatu perkataan dan peristiwa nan terjadi di masa sekarang atau periode yang akan datang.

Cara mengubah fi’il madhi menjadi bentuk mudhari’ merupakan dengan menambahkan salah satu abjad mudharaah merupakan alif, nun, ya’, dan ta’ yang dikumpulkan intern kata (أَنَيْتُ).

ضَرَبَ
يَضْرِبُ

عَلَّمَيُعَلِّمُ

Plong fi’il tsulatsi maka difathahkan huruf mudharaahnya, disukunkan fa’nya dan berharakat ‘ainnya.


عَلِمَيَعْلَمُ

دَخَلَيَدْخُلُ

Sedangkan apabila fi’il madhinya terdiri dari 4 lambang bunyi maka didhammahkan leter mudharaahnya dan kasrah ‘ainnya.

أَخْرَجَيُحْرِجُ

وَسْوَسَ
يُوَسْوِسُ

Apabila pada fi’il madhi terdapat hamzah tambahan maka pada rangka mudhari’ dibuang hamzahnya.

أَدْخَلَيُدْخِلُ

اِسْتَغْفَرَيَسْتَغْفِرُ

Apabila pada bentuk madhi diawali ta’ lampiran maka fa’ dan ‘ainnya difathahkan.

تَبَاعَدَيَتَبَاعَدُ

تَدَحْرَجَيَتَدَحْرَجُApabila pada susuk madhi diawali hamzah’ tambahan dan hurufnya lebih dari 4 maka ‘ainnya dikasrahkan.

اِجْتَمَعَيَجْتَمِعُ

اِسْتَخْرَجَيَسْتَخْرِجُ

Proporsional halnya dengan fi’il madhi, apabila fa’ilnya berupa isim dhamir maka ada perubaha. Berikut perubahannya:

Ideal

Pola

Dhamir

يَرْجِعُ


يَفْعَلُ

هُوَ


يَرْجِعَانِ


يَفْعَلَانِ

هُمَا


يَرْجِعُوْنَ


يَفْعَلُوْنَ

هُمْ


تَرْجِعُ


تَفْعَلُ

هِيَ

تَرْجِعَانِ


تَفْعَلَانِ

هُمَا


يَرْجِعْنَ


يَفْعَلْنَ

هُنَّ


تَرْجِعُ


تَفْعَلُ

أَنْتَ


تَرْجِعَانِ


تَفْعَلَانِ

أَنْتُمَا

تَرْجِعُوْنَ


تَفْعَلُوْنَ

أَنْتُمْ

تَرْجِعِيْنَ


تَفْعَلِيْنَ

أَنْتِ


تَرْجِعَانِ


تَفْعَلَانِ

أَنْتُمَا

تَرْجِعْنَ


تَفْعَلْنَ

أَنْتُنَّ

أَرْجِعُ


أَفْعَلُ

أَنَا


نَرْجِعُ


نَفْعَلُ

نَحْنُ

3. Mashdar

Mashdar adalah isim nan menunjukkan makna suatu ragam alias peristiwa tapi diikuti makanya waktu. Privat bahasa Arab mashdar mempunyai beberapa teladan atau wazan:

• Fi’il tsulatsi (fi’il yang terdiri berbunga tiga abjad)

Wazan mashdar fi’il tsulasi beraneka ragam. Hal ini boleh kita ketahui dengansima’i, yakni mengikuti orang Arab atau merujuk kepada kitab-kitab berbahasa Arab.

Diantara wazan-wazan itu antara lain:

فَعْلٌ – فِعْلٌ – فَعَلَةٌ – فِعَالٌ – فِعَالَةٌ – فُعُوْلٌ –

فُعُوْلَة – فَعَلَان – فَعْلَة –

فَعَل

• Fi’il ruba’i (fi’il nan terdiri dari empat huruf).

Wazan masdar fi’il ruba’i diqiyaskan sesuai dengan wazan-wazan fi’il ruba’i, yaitu:

إِفْعَالٌ – تَفْعِيْلٌ – فِعَالٌ – فَعْلَلَة


• Fi’il khumasi dan sudasi

Wazan fi’il khumasi dan sudasi sifatnya qiyasiyah. Apabila diawali maka itu hamzah washal, maka mashdarnya adalah mengikuti wazan fi’il madhinya dan mengkasrahkan huruf ketiganya serta menambahkan alif sebelum lambang bunyi ragil. Acuan:

إِفْتِعَالٌ – إِسْتِفْعَالٌ – تَفَعُّلٌ – تَفَاعُل


4. Isim Fa’il

Isim fa’il merupakan isim yang menujukkan pegiat berpunca suatu perbuatan atau sesuatu yang menyebabkan satu peristiwa.

Wazan isim fa’il dari fi’il tsulasti mujarrad yakni (
فَاعِلٌ
).Contoh:

كَاتِبٌ

– قَارِئٌ – قَائِلٌSedangkan wazan isim fa’il selain tsulatsi mujarrad adalah mengimak wazan fi’il mudhari’ mabni ma’lum dengan mengganti huruf mudhara’ahnya menjadi mim berharakat dhammah dan dikasrahkan aksara kedua terakhir.


Abstrak:

مُكْرِمٌ

– مُحَسِّنٌ – مُسْتَغْفِرٌ

5. Isim Maf’ul

Isim maf’ul yaitu isim yang menunjukkan arti sesuatu yang dijatuhi atau dikenai suatu pekerjaan maupun ragam. Ada juga yang mendefinisikan, isim maf’ul adalah isim yang diambil dari fi’il majhul untuk menunjukkan kepada sesuatu yang menimpa kepadanya perbuatan.

Wazan isim maf’ul berpokok fi’il tsulasi mujarrad merupakan (
مَفْعُوْلٌ
)

.

Sedangkan wazan isim maf’ul mulai sejak fi’il selain tsulatsi mujarrad adalah mengikuti wazan fi’il mudhari’ mabni ma’lum dengan mengganti huruf mudhara’ahnya menjadi mim berharakat dhammah dan difathahkan aksara kedua terakhir.

Contoh:

مُكَرَّمٌ

– مُضَافٌ – مُسْتَغْفَرٌ

6. Fi’il Amar

Fi’il amar merupakan kata kerta yang digunakan buat memerintah atau memohon. Fi’il amar menunjukkan hal yang akan datang.

Mandu membuat fi’il amar yaitu dengan mensukunkan akhirnya atau membuang nun dan membuang huruf mudharaahnya. Apabila selepas dibuang leter mudharaah huruf awalnya sukun maka ditambah hamzah washal. Apabila abjad ketiganya dhammah maka hamzahnya didhammahkan dan bila kasrah ataupun fathah maka hamzahnya disukunkan.

Silakan kita membuat fi’il amar persiapan per awalan:

Fi’il amar hanya berlaku untuk dhamir mukhathab.

Contoh

Arketipe

Dhamir

تَرْجِعُ


تَفْعَلُ

أَنْتَ


تَرْجِعَانِ


تَفْعَلَانِ

أَنْتُمَا

تَرْجِعُوْنَ


تَفْعَلُوْنَ

أَنْتُمْ

تَرْجِعِيْنَ


تَفْعَلِيْنَ

أَنْتِ


تَرْجِعَانِ


تَفْعَلَانِ

أَنْتُمَا

تَرْجِعْنَ


تَفْعَلْنَ

أَنْتُنَّ

Kemudian sukunkan akhirnya atau buang huruf terakhirnya. Dibuang karenanya apabila hasilnya berupa nun lampiran dan sebelumnya mad ataupun nyata lambang bunyi ilat.

تُبَاعِدُتُبَاعِدْ

تَرْجِعُ

تَرْجِعْ


تَرْجِعُوْنَ

تَرْجِعُوْا

تَقُوْلُ

تَقُوْلْ
تَقُلْ

تَخْشَى
تَخْشَ
Kemudia aksara mudharaahnya dibuang. Apabila sehabis dibuang huruf mudharaah huruf awalnya sukun maka ditambah hamzah washal. Adapun mandu baca hamzahnya adalah apabila fonem ketiganya dhammah maka hamzahnya didhammahkan dan bila kasrah maupun fathah maka hamzahnya dibaca kasrah.

تُبَاعِدْبَاعِدْ

تَرْجِعْرْجِعْاِرْجِعْ

تَرْجِعُوْارْجِعُوْااِرْجِعُوْا

تَقُلْقُلْ

تَخْشَخْشَاِخْشَ

Berikut pola fi’il amar dengan berbagai teladan isim dhamir.

Contoh

Contoh

Dhamir

بَاعِدْ


اُدْخُلْ


أَنْتَ


بَاعِدَا


اُدْخُلَا


أَنْتُمَا

بَاعِدُوْا


اُدْخُلُوْا


أَنْتُمْ

بَاعِدِيْ


اُدْخُلِيْ


أَنْتِ


بَاعِدَا


اُدْخُلَا


أَنْتُمَا

بَاعِدْنَ


اُدْخُلْنَ


أَنْتُنَّ

7. Fi’il Nahyi

Fi’il nahyi adalah fi’il mudhari dengan fa’il dhamir mukhathabkata yang digunakan lakukan menujukkan larangan dan didahului oleh “La nahyi. Karena La nahyi tertulis amil jazim, maka fi’il mudhari tersebut ber’irab jazm. Contoh:

لَا تَقُلْ – لَا تَقُوْلُوْا – لَا تَدْخُلِيْ – لَا تَدْخُلَا – لَا تَدْخُلْنَ


8. Isim zaman dan 9. Isim bersantap

Isim zaman adalah isim musytaq yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan. Adapun isim makan adalah isim musytaq nan menunjukkan tempat terjadinya suatu perbuatan. Wazan isim makan dan isim zaman adalah sama. Kerjakan membedakan kedua maknanya adalah dengan mengintai konteks kalimat. Wazan isim zaman dan isim bersantap buat fi’il tsulatsi mujarrad adalah (مَفْعَل) dan (مَفْعِل). Mengenai wazan isim zaman dan isim makan selain fi’il tsulatsi sebagaimana shighat maf’ulnya.

10. Isim perkakas

Isim perangkat ialah isim musytaq yang berfungsi untuk menunjukkan makna alat atau perangkat yang digunakan n domestik suatu hal.

Wazan-wazan isim alat:

مِفعَل- مِفعَال – مِفعَلَة


==============

Sekian dan demikian penjelasan makna shighat dan contohnya.


Source: https://hahuwa.blogspot.com/2021/03/pengertian-sighat-dan-contohnya.html