Pola Persegi Terdapat Pada Bilangan

Contoh qada dan qadar matematika
merupakan satu perpautan dari beberapa angka yang bisa membentuk pola tertentu.

Pernahkah kalian memperhatian sebuah dadu? Di mana plong setiap dadu memiliki titik-titik bundar yang disebut noktah maupun titik pada setiap sisinya.

Pemakain noktah tersebut sebetulnya telah dipakai sejak pada zaman lampau. Dan uniknya lagi, ternyata noktah tersebut juga didasarkan pada bentuk bangun datar atau bangun ruang.

Seluruh bilangan asli boleh kita gambarkan dengan pendayagunaan titik yang mengajuk pola garis lurus.

Keberagaman-tipe Pola Bilangan

Berikut akan kami beirkan penjelasan lebih rinci mulai sejak masing-msaing jenis teladan bilangan di dalam ilmu hitung. Diantaranya ialah:


1. Pola Bilangan Garis Lurus

Penulisan bilangan nan menirukan pola garis lurus adalah suatu pola suratan yang minimum terlambat dibandingkan dengan pola bilangan yang lainnya.

Sebuah bilangan hanya digambarkan dengan menggunakan tutul dengan mengikuti pola garis lurus.

Sebagai cermin:

a. ●●              : mewakitil kodrat dua.

b. ●●●           : mewakili bilangan tiga.

c. ●●●●         : mewakiliki bilangan empat.

d. ●●●●●      : mewakili suratan lima.

Contoh Contoh Bilangan Garis Harfiah

Gambarkan predestinasi-bilangan berikut dalam kerangka noktah dengan ideal garis!

a. 7

b. 9

c. 10

Jawab:

a. ●●●●●●●

b. ●●●●●●●●●

c. ●●●●●●●●●●


2. Pola Kadar Persegi Strata

Pada kebanyakan, penulisan plong bilangan nan dilandasi dengan lengkap persegipanjang sahaja dipakai dalam kadar nan enggak qada dan qadar prima.

Plong sempurna ini, titik-noktah disusun akan menyerupai bentuk persegipanjang.

Sebagai transendental:

a.
●●●●●
●●●●●

noktah di atas mewakili suratan 10, yakni 2 x 5 = 10

b.
●●●
●●●

noktah di atas mewakili qada dan qadar 6, yaitu 2 x 3 = 6

c.
●●
●●
●●

noktah di atas mewakili bilangan 6, yakni 3 x 2 = 6

Sempurna Pola Bilangan Persegi panjang

Berusul bilangan-predestinasi berikut, manakah yang boleh mengikuti pola persegipanjang? Jelaskan dengan menggunakan gambar!

a. 15

b. 16

c. 17

Jawab:

a. Ketentuan 15 yakni hasil dari perkalian antara 3 dan 5, sehingga,

●●●●●
●●●●●
●●●●●

acuan di atas mengikuti pola persegi panjang.

b. Suratan 16 adalah hasil bermula perkalian antara 2 dan 8, sehingga,

●●●●●●●●
●●●●●●●●

noktah di atas mengikuti pola persegi panjang.

c. Ganjaran 17 adalah hasil dari perkalian 1 dan 17, sehingga,

●●●●●●●●●●●●●●●●●

noktah di atas mengimak abstrak garis harfiah.


3. Pola Bilangan Persegi

Persegi adalah suatu ingat datar yang seluruh sisinya memiliki format yang sama panjang.

Semacam itu juga dengan penulisan pola kadar yang mengajuk abstrak persegi.

Seluruh titik akan digambarkan dengan menggunakan total yang sekufu.

Perhatikan penjelasan di asal ini!

a. ● mewakili bilangan 1, ialah 1 x 1 = 1

b.

●●
●● mewakili garis hidup empat, yakni 2 x 2 = 4

c.

● ● ●
● ● ●
● ● ● mewakili bilangan semibilan, yaitu 3 x 3 = 9

d.

●●●●
●●●●
●●●●
●●●● mengambil alih kodrat enam belas, yakni 4 x 4 = 16

Apabila kita lanjutkan, maka bilangan-kodrat yang digambarkan untuk mengikuti pola persegi diantaranya yaitu: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, …

Bilangan-bilangan tersebut adalah kodrat kuadrat (janjang dua). Apabila kalian perhatikan, bilangan kuadrat mempunyai  transendental ibarat berikut.

pengertian pola bilangan


4. Pola Bilangan Segitiga

Selain mengikuti arketipe persegipanjang dan juga persegi, bilangan juga boleh kita gambarkan dengan menggunakan noktah yang mengikuti cermin segitiga sama.

Lakukan kian jelasnya, coba kalian perhatikan kelima bilangan yang mengikuti pola segitiga di asal ini:

a. ● mewakili predestinasi 1

b.

●● mewakili bilangan 3

c.


●●
●●● mewakili bilangan 6

d.


●●
●●●
●●●● mengoper takdir 10

Sehingga, bilangan yang mengikuti pola segitiga sama dapat kita tuliskan sebagaimana berikut ini:

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, …

Coba kalian perhatikan kadar yang n kepunyaan pola segitiga sama kaki. Ternyata, bilangan-bilangan tersebut dibentuk dengan mengikuti pola laksana berikut.

rumus pola bilangan bertingkat

ataupun

1   = 1

3   = 1+2

6   = 1+2+3

10 = 1 + 2 + 3 + 4

15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 dan seperti itu seterusnya.

Apa yang bisa kalian simpulkan bermula uraian di atas? Catat di kolom komentar ya…


5. Pola Bilangan Gasal dan Genap

Bilangan yang mempunyai pola bilangan ganjil ataupun genap pada umumnya mempunyai selisih dua angka antara bilangan yang satu dengan bilangan sebelumnya.

Pesiaran sepenuhnya perhatikan uraian di radiks ini.

a. Pola Bilangan Gangsal

Pola bilangan ganjil mempunyai dua kebiasaan sebagaimana beriktu ini:

 1. Suratan 1 seumpama bilangan awal.
 2. Bilangan lebih lanjut mempunyai silisih 2 dengan garis hidup sebelumnya.

Perhatikan abstrak bilangan gasal di bawah ini:

pola bilangan segitiga pascal

b. Arketipe Takdir Genap

Pola bilangan genap mempunyai dua kebiasaan seperti berikut ini:

 1. Bilangan 2 bagaikan bilangan awal.
 2. Bilangan selanjutnya punya selisih 2 dengan kadar sebelumnya.

Perhatikan cermin bilangan genap di bawah ini:

tabel pola bilangan


6. Teoretis Segitiga Pascal

Suratan-bilangan nan disusun memakai pola segitiga Pascal ini mempunya sempurna yang unik daripada cermin-pola sebelumnya.

Hal tersebut dikarenakan pada qada dan qadar yang berpola segitiga Pascal kerap diawali dan juga diakhiri oleh angka 1. Lain hanya itu saja, lega susunannya juga belalah ada nilai yang diulang.

Tentang beberapa aturan lakukan membuat model segitiga sama Pascal, diantaranya adalah sebagai berikut:

 1. Ponten 1 merupakan angka awal yang ada di puncak.
 2. Simpan dua bilangan di bawahnya. Oleh sebab itu, angka awal dan penutup buruk perut angka 1, kedua qada dan qadar tersebut yaitu 1.
 3. Berikutnya, jumlahkan qada dan qadar nan berdampingan. Dulu, simpan hasilnya di babak tengah bawah kedua bilangan tersebut.
 4. Proses ini dilakukan terus hingga batas susunan bilangan yang diminta.

Cak bagi bertambah jelasnya, perhatikan hipotetis segitiga Pascal di bawah ini:

Pola bilangan matematika Segitiga Pascal

Suku-kaki yang ada pada sempurna bilangan pascal ternyata sebabat dengan suku-suku pada bala ketentuan kelipatan dua.

Suku berikutnya dapat kalian cari dengan mencari hasil hasil kali dua dengan tungkai sebelumnya.

Contoh Soal dan Pembahasan

Contoh Tanya Teoretis Kadar Persegi

Soal 1.

Dengan memakai ciri-ciri penulisan ketentuan yang mempunyai cermin persegi, tentukan ganjaran manakah yang mengikuti contoh persegi?

1. 60
2. 196
2. 225

Soal 2.

Seorang anak asuh memformulasikan persegi dari mayat lidi dengan mengikuti pola sebagai berikut.

pola bilangan matematika fibonacci

Berapa banyak lidi yang diperlukan guna membuat persegi pada pola ke-5?


Jawab:

Cak bertanya 1.

Nan termasuk pada teladan bilalngan persegi yaitu;

 1. Predestinasi 60 tak yaitu kodrat kuadrat. Sehingga, takdir 60 tak bisa kita gambarkan dengan mengimak pola persegi.
 2. Qada dan qadar 196 merupakan bilangan kuadrat dari 14. Sehingga, bilangan 196 dapat kita gambarkan dengan mengikuti pola persegi.
 3. Ketentuan 225 adalah bilangan kuadrat mulai sejak 15. Sehingga, garis hidup 225 bisa kita gambarkan dengan mengajuk pola persegi.

Soal 2.

Persegi yang dapat dibentuk pada pola ke-5 bisa kita gambarkan seperti berikut ini:

soal persegi

Pecah buram di atas, banyak lidi yang diperlukan bagi membentuk persegi pada pola ke-5 yaitu sebanyak 60 lidi.

Transendental Pertanyaan Pola Bilangan Segitiga sama

Cak bertanya 1.

Tentukan lima suratan segitiga setelah kadar 36.

Tanya 2.

Seorang anak takhlik rancangan segitiga dari batang lidi dengan mengikuti pola seperti berikut ini:

soal batang lidi

Berapa banyak lidi yang dibutuhkan kerjakan membuat sempurna ke-4?

Jawab:

Soal 1.

Lima takdir segitiga sama kaki sesudah kadar 36 bisa kita tentukan dengan memperalat paradigma di bawah ini:

segitiga

Sehingga, bilangan segitiga sama tersebut yaitu 45, 55, 66, 78 dan 91

Soal 2.

Segitiga yang dibentuk puas pola keempat bisa ita gambarkan begitu juga di sumber akar ini:

segitiga soal

Dari gambar di atas, banyaknya batang lidi yang diperlukan dalam membuat kerangka segitiga sama yang sesuai dengan pola ke-4 yaitu sebanyak 30 batang lidi.

Contoh Soal Pola Bilangan Genap dan Gangsal

Soal 1.

Isilah bintik-titik di asal ini sehingga membentuk pola bilangan genap.

… … … … 28 … … … … 38 …

Pertanyaan 2.

Isilah titik-bintik di bawah ini sehingga menciptakan menjadikan transendental bilangan ganjil.

… 51 … … … … … … … … … 69

Jawab:

Pertanyaan 1.

Pola bilangan genap yang dimaksud yaitu

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Pertanyaan 2.

Pola ganjaran ganjil yang dimaksud yaitu

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

Demikianlah ulasan singkat kali ini mengenai pola ketentuan matematika yang boleh kami sampaikan. Seharusnya ulasan di atas mengenai pola bilangan matematika yang dapat kalian jadikan bagaikan bahan belajar kalian.

Source: https://www.yuksinau.id/pola-bilangan-matematika/