A. BERILAH Nama SILANG (X) Puas HURUF A, B Alias C PADA JAWABAN YANG BENAR!

1. surat al fatihah penting …
a. mulia


b. pembuka


c. penutup

2. surat al fatihah teristiadat dibaca setiap …
a. makan


b. tidur


c. salat

3. surat al fatihah yaitu emak dari …
a. komik


b. al quran


c. cak bimbingan

4.
 Download Soal UAS PAI Kelas 1 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban

kekuatan ayat di atas adalah segala puji itu adalah bagi ….
a. allah swt


b. manusia


c. malaikat

5.  segala nan terserah di langit dan di manjapada ini adalah ciptaan ….
a. manusia


b. nabi


c. almalik swt

6. tuhan yakni dzat yang maha ….
a. biasa


b. pencipta


c. kerdil

7. benda nan dibuat manusia dari cipataan tuhan swt seperti …
a. gunung


b. laut


c. meja

8. kita semua sebagai orang harus berketentuan kepada allah swt. Percaya artinya adalah …
a. berkeyakinan


b. melihat


c. takut

9. orang yang berkeyakinan kepada tuhan swt akan selalu berbuat …
a. baik


b. buruk


c. jahat

10.  rukun iman yang kedua ialah percaya kepada ….
a. allas swt


b. malaikat


c. nabi-utusan tuhan

11. malaikat yaitu anak adam yang cangap …. kepada allah swt.
a. menengkar


b. solat


c. tunak

12. utusan tuhan muhammad adalah salah satu ….
a. malaikat allah


b. kitab almalik


c. utusan tuhan allah

13. rukun iman umat selam cak semau …
a. 4


b. 5


c. 6

14. ketika di sekolah rani menemukan saku
kreatif seyogiannya …
a. mengambil uangnya


b. memberikan puas hawa


c. menyembunyikannya

15. anak asuh yang baik kalau berbicara harus …
a. agresif


b. bohong


c. jujur

16. seandainya kita suka berbohong maka akan mendapatkan …
a. pahala


b. dosa


c. pujian

17. islam itu yakni agama yang demen …
a. hidup kotor


b. kebersihan


c. kekumuhan


Jika ingin mendownload pertanyaan ini, berikut linknya :

Jika ingin mengerjakan soal pilihan gandanya secara online dengan serampak terjumlahkan secara online, silahkan dicoba :

18. perilaku di bawah ini yang tidak terpuji adalah …
a. disiplin


b. rajin


c. pemalas

19. sebelum solat kita harus …
a. berwudlu


b. mandi


c. bersantap

20. tinja dan najis yang tekena jasmani kita harus …
a. dibiarkan


b. dirawat


c. dibersihkan

21. berwudlu yaitu bersuci buat menghilangkan …
a. hadas lautan


b. najis


c. hadas mungil

22. damai selam nan pertama yakni mendaras…
a. solawat


b. persaksian


c. basmalah

23. salat ialah akur islam yang wajib diselesaikan. Total solat yang mesti dikerjakan setiap tahun berjumlah …
a. 5 boleh jadi


b. 6 kali


c. 4 boleh jadi

24. berpuasa nan wajib adalah dilakukan di wulan …
a. muharom


b. syawal


c. ramadhan

25. momen berpuasa kita tidak boleh …
a. tidur


b. makan dan minum


c. bekerjaB. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN Bermoral!

1. Berdamai iman yang purwa merupakan beriktikad kepada ….
2. malaikat dicptakan oleh sang pencipta swt berpangkal …
3. kitab ceria umat islam yang wajid diimani adalah …
4. yaumul kehidupan di bumi dinamakan hari …
5. semua yang terjadi di bumi ini merupakan niat dari …
6. petatar nan jujur akan mempunyai banyak …
7. valid merupakan sifat yang …
8. kebersihan ialah sebagian dari …
9. air kencing, sempelah ayam dan darah tercantum benda yang …
10. ali telah berwudlu
lampau beliau kentut
maka wudlu ali menjadi …
11. ketika berwudlu kita harus menggunakan …
12. rukun islam ada …
13. kita harus bersaksi bahwa tidak cak semau tuhan selain …
14. salat subuh berjumlah …. rakaat.
15. berdamai selam yang kelima ialah berangkat …


Kalau ingin mendownload cak bertanya ini, berikut linknya :

Sekiranya kepingin mengerjakan soal pilihan gandanya secara online dengan sekalian ternilai secara online, silahkan dicoba :
KUNCI JAWABAN Pertanyaan ULANGAN Penghabisan SEMESTER 1

PENDIDIKAN AGAMA Islam KELAS 1 SD
A. JAWABAN

1. b. pembuka
2. c. salat
3. b. al quran


4. a. allah swt


5. c. sang pencipta swt
6. b. pencipta


7. c. meja
8. a. percaya
9. a. baik


10. b. malaikat


11. c. taat
12. c. utusan tuhan yang mahakuasa
13. c. 6
14. b. menyerahkan pada suhu
15. c. jujur
16. b. dosa
17. b. kebersihan


18. c. pemalas
19. a. berwudlu


20. c. dibersihkan
21. c. hadas kerdil
22. b. syahadat


23. a. 5 bisa jadi


24. c. ramadhan
25. b. bersantap dan menenggak

B. JAWABAN

1. allah swt
2. cahaya
3. al qur’an
4. yaumudin
5. allah swt
6. teman
7. baik / terpuji
8. iman
9. najis
10. tawar
11. air
12. 5
13. allah swt
14. 2 ( dua )
15. haji