Soal Pelajaran Basa Jawa Kelas 5 Semester 1

40+ Contoh Tanya UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI dan Pokok Jawabnya Terbaru – Adik adik dimana tetapi berada. lega kesempatan kali ini kakak kepingin berbagi lagi mengenai beberapa soal yang mungkin akan dibutuhkan adik adik, soal ini ialah contoh pertanyaan UAS untuk mata pelajaran Bahasa Jawa papan bawah 5 sd/mi, Tanya bahasa jawa ini terdiri dari cak bertanya seleksian ganda dan essay sebnyak 40 soal nan akan kondusif adik adik dalam melatih daya kecepatan berbuat soal. Selamat sukses ya..

40+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru
40+ Teladan Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/Mi dan Kunci Jawabnya Terbaru

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/Mihun


40+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Inferior 5 SD/Bihun dan Sosi Jawabnya Terbaru


– Kerjakan sahabat bospedia dimana sahaja berbenda yang cak hendak sekali mempelajari
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI ini, adik adik dapat menguduh materi ini di bospedia intern tulangtulangan file doc. Berikut ini ialah rincianSoal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MISemester 1.. SELAMAT MENGUNDUH YAA…

Berikut bospedia memberikanSoal UAS Bahasa Jawa Kelas bawah 5 SD/MI

PETUNJUK Mahajana

1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap cak bertanya dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa juga pekerjaanmu sebelum diserahkan puas pengawas.

A. Berilah tanda cabang (x) didepan abc a,b maupun c didepan jawaban nan ter-hormat !

1. Jinise wacan/wacana werna-werna, kang layak diwaca dening bocah yaiku …
a. artikel            c. sinetron
b. khayalan    d. novel

2. Manawa wangsulane/jawabane “iya”, pitakon kang mathuk/setuju yaiku …
a. Pira regane tas iki?   c. Sapa jenenge bapakmu?
b. Barang apa omahmu ing Kebumen? d. Kapan kowe sunat?

3. Crita kang ora kalebu dongeng yaiku ….
a. Perang Diponegoro  c. Keong Mas
b. Kancil Nyolong Timun d. Buta Ijo

4. Crita kewan-kewan kang dapat ngomong kaya manungsa, diarani …
a. sage     c. legenda
b. mite     d. fabel

5. Bocah sekolah saiki kudu ngrampungake pendhidikan dhasar suwene … pandemi.
a. 9             c. 7
b. 8             d. 6

6. Bocah mengapa saben dina “dhuwat-dhuwit” bae. Maksude bocah ingin seneng …
a. ngilangake dhuwit  c. njaluk dhuwit
b. dolanan dhuwit   d. ngentekake dhuwit

7. Pumpung esih bocah, kudu gelet kawruh. Kawruh tegese …
a. tuku     c. lagu
b. mantra     d. sosi

8. Crita rakyat sing asale saka Jawa Barat, yaiku …
a. Sangkuriang   c. Jaka Tingkir
b. Jaka Tarub    d. Kelici Kendhil

9. Ki Hajar Dewantara ngedegake Sekolah Taman Petatar ing kutha …
a. Semarang    c. Solo
b. Jakarta            d. Yogyakarta

10.Kang kalebu tembang tembang cilik yaiku …
a. Bengawan khusus   c. Jaranan
b. Ilir-ilir            d. Gambuh

11.Aksara jawa cacahe/jumlahe ana …
a. 18     c. 20
b. 19     d. 21

12.

wacane …
a.    Dhoni tuku klambi biru.
b.    Roni tuku klambi spektakuler.
c.    Roni tuku kaos biru.
d.   Dhoni tuku kaos biru.

13.Nalika maca geguritan/puisi, perangan-perangan kang kudu digatekake iku yaiku kasebut ing           ngisor iki, kejaba …
a. informasi    c. ekspresi
b. lafal            d. irah-irahan

14.Crita rakyat sing bebuyutan lan kanggo ngelipur/menghibur ati arane …
a. takhayul    c. geguritan
b. cerkak            d. sejarah

15.Crita kedadean gunung Tangkuban Perahu kalebu jinise crita …
a. sage     c. legenda
b. fabe;            d. saga

16.Lecut “tanduk”yen ditulis nganggo lambang bunyi jawa dadi …

 a.    b.    c.    d.

17.Wit gedhang jenenge debog. Yen wit krambil jenenge …
a. pinang             c. glugu
b. busar      d. tebon

18.Simbah nembe mriksakaken … dhateng Puskemas.
a. padharanipun   c. untune
b. mripate    d. sikile

19.Cacahing wanda/jumlah suku alas kata saben sagatra/salarik diarani …
a. suhu gatra    c. master wilangan
b. master lagu    d. dhondling

20.Aku wingi kodanan, sandhanganku teles …
a. blas     c. njejet
b. mbethethet    d. kebes

21.Panulise abjad jawa ing ngisor iki bener, kajaba …

a.    b.    c.    d.

22.Gleges iku arane kembang …
a. tebu      c. antah
b. suruh             d. mlinjo

23.Temperatur gatrane sajak maskumambang ana …
a. 4              c. 6
b. 5              d. 7

24.Bu bidhan (priksa) pasien sing ngandhut.
a. dipriksani    c. mriksakake
b. dipriksa    d. mriksa

25.Sawiyah iku arane anak asuh …
a. kadhal            c. naning
b. cecak            d. tekek

II.     Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung-tembung kang mathuk!

1. Karakter kae bocahe seneng njupuk barang lia, diparibahasake dawa …
2. Tegese pratelan “ing ngarso sung tuladha” yaiku …
3. Crita kang wis ana kawit biyen lumantar gethok tular diarani …
4. Manawa luput enggal nyuwun …
5. Khayalan sing ana sesambungane karo atma lan alam ghaib yaiku …
6. Cacahing gatra/larik saben sapad (bait) diarani …
7. Basa krama inggile “adus” yaiku …
8. Sajak mijil nduweni watak …
9.        diwaca …

10. Kosok baline tembung “peledak” yaiku …

III.   Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis!

1.Tulisana telu bae kang kalebu tembang macapat!
Wangsulan : ………………………………………………………………
2.Gawea ukara/kalimat nganggo motivasi Perang Diponegoro!
Wangsulan : ………………………………………………………………
3.Tulisana nganggo aksara jawa!
Bapak tindak kantor.
Wangsulan : …………………………………………………………………………
4.Sebutna telu bae crita dongeng kang wis tau diwaca!
Wangsulan : …………………………………………………………………………
5.Segala apa tegese:
a. Tembungmu ngabangake alat pendengar!
b. Aja dadi bocah sing lunyu ilate!
Wangsulan : …………………………………………………………………………

KUNCI JAWABAN Bahasa Jawa Inferior 5 SD

I.
1.   B
2.   B
3.   A
4.   D
5.   A
6.   C
7.   B
8.   A
9.   D
10.  D
11.  C
12.  B
13.  D
14.  A
15.  C
16.  D
17.  C
18.  A
19.  C
20.  D
21.  C
22.  A
23.  A
24.  D
25.  B

II.

1.tangane
2.ing ngarep menehi hipotetis sing apik
3.crita rakyat
4.pangapura
5.legenda
6.master gatra
7.siram
8.pitakon
9.gedhang rendang
10.bengi

III.

1.Syair macapat:
Gambuh, Pocung, Megatruh, Sinom, Dhandang gula, Pangkur, Mijil, Maskumambang, lan liane.
2.Perang Diponegoro kawiwitan waktu 1825 tekan masa 1830.
(kebijaksanaan guru)
3.
4.Kancil lan Keong, Timun Mas, Tomket lan Manuk Beo, lan lia-liane.
5.Tegese lecut:
a.Ngabange telinga tegese: gawe mangkel utawane gawe nesu banget.
b.Lunyu ilate tegese: criwis utawane tukang ngomong bae.

Demikianlah informasi nan bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya40+ Contoh Cak bertanya UAS Bahasa Jawa Inferior 5 SD/Mihun dan Kunci Jawabnya Terbaruini para siswa akan lebih semangat kembali internal belajar demi meraih prestasi yang bertambah baik. Selamat sparing!!

#

Baca pula yang sejenis

 • RPP Bagi Kelas bawah 1 SD / MI Kurikulum 2022 Edisi Revisi 2022/2019
 • RPP Kerjakan Papan bawah 2 SD / MI Kurikulum 2022 Edisi Revisi 2022/2019
 • RPP Lakukan Kelas 3 SD / Mihun Kurikulum 2022 Edisi Revisi 2022/2019
 • RPP Untuk Papan bawah 4 SD / MI Kurikulum 2022 Edisi Revisi 2022/2019
 • RPP Lakukan Kelas 5 SD / Bihun Kurikulum 2022 Edisi Revisi 2022/2019
 • RPP Untuk Kelas 6 SD / MI Kurikulum 2022 Edisi Revisi 2022/2019

  Pengejaran nan paling banyak dicari

  • soal ulangan buletin bahasa jawa kelas 5 sd semester 2
  • soal uts bahasa jawa kelas 5 semester 1 kurikulum 2022
  • soal uts bahasa jawa inferior 5 2022
  • pertanyaan bahasa jawa kelas bawah 5 semester 2 dan kunci jawaban
  • cak bertanya ulangan koran bahasa jawa kelas 5 semester 1
  • cak bertanya uas bahasa jawa kelas 5 sd semester 2
  • cak bertanya uts bahasa jawa inferior 5 semester 2 kurikulum 2022
  • soal uts bahasa jawa kelas 5 semester 2 tahun 2022
  • pdf 2022,2019,2020,2021,2022

  Source: https://www.bospedia.com/2018/10/soal.uas.bahasa.jawa.kelas.5.sd.mi.2019.2020.2021.2022.html