Abstrak Tanya Matematika
– Lega kesempatan kali ini kami akan membahas membahas mengenai acuan cak bertanya matematika untuk inferior 4 SD semester 1 dan 2 beserta jawabannya, Materi sebelumnya kami juga mutakadim mebahas mengenai Contoh Cak bertanya Ilmu hitung SD kelas 3, baiklah mari kita simak contoh soal berikut ini.


Pengertian

Contoh soal Kelas 4 SD
Contoh tanya Inferior 4 SD

Contoh soal matematika
ialah adalah suatu koleksi soal pelajaran yang  tentunya berguna lakukan melatih anak sesuai dengan usia mereka, Dan kali ini kita akan membahas tentang soal ilmu hitung kelas 4 SD.


Teladan Soal Matematika Kelas 4 SD Semester 1

Dibawah ini terdapat beberapa acuan pertanyaan kelas 4 mengenai tanya matematika cak bagi membantu anak privat berlatih:

1.
Kebiasaan penjumlahan pada soal nomor 1 ialah. . . .
a. komutatif
b. distributif
c. figuratif
d. komunikatif

2. 125 × 8 × 67 minimum mudah dikerjakan dengan menggunakan sifat . . . .
a. komutatif
b. distributif
c. asosiatif
d. komunikatif

3. 85 × 99 = (85 × n) – (85 × 1), nilai n = . . . .
a. 5
b. 9
c. 90
d. 100

4. (35 × 75) + (35 × 25) = 35 × . . . .
a. 100
b. 75
c. 35
d. 25

5.
Dari hasil 30 x 40 – 750 + 300 yakni …
a. 700
b. 750
c. 800
d. 850

6.
Angka 8 pada bilangan 28.456 mempunyai nilai tempat …
a. puluhan
b. ratusan
c. ribuan
d. puluhan ribu

7.
5.585 Apabila dibulatkan kedalam ribuan terhampir maka menjadi …
a, 5.000
b. 5.500
c. 5.600
d. 6.000

8. 53 x 78 = …
Taksiran hasil berasal operasi hitung di atas ialah…
a. 3.500
b. 3.800
c. 4.000
d. 4.500

9.
Internal penulisan biji persen nan benar yakni…
a. 2.500,00 Rp
b. Rp. 2.500,00
c. Rp. 2.500,-
d. Rp. 2.500

10.
Kelipatan kodrat 6 ialah. . . .
a. 0, 6, 12, 18, 24, 30…
b. 6, 12, 18, 24, 30…
c. 6, 14, 20, 26, 30…
d. 6, 12, 18, 26, 30…

11.
Kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 yakni. . . .
a. 24, 48, 72, …
b. 24, 38, 42, …
c. 24, 52, 64, …
d. 24, 48, 64, …

12.
Faktor berpangkal bilangan 30 ialah …
a. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15, 30
b. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
c. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 30
d. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 15, 30

13.
Faktor persekutuan dari 20 dan 24 merupakan. . . .
a. 1, 2, 3, 4, 5, 6
b. 1, 2, 4
c. 2, 4
d. 1, 2

14.
Berikut ini nan lain kelipatan 16 ialah. . . .
a. 48
b. 60
c. 80
d. 96

15.
Faktor prima berpangkal 250 ialah…
a. 2 dan 3
b. 2 dan 5
c. 3 dan 5
d. 2, 3, dan 5

16.
Faktorisasi prima mulai sejak 350 ialah…
a. 2 x 3 x 5 x 7
b. 2 x 5 x 5 x 7
c. 2 x 2 x 3 x 5
d. 2 x 3 x 3 x 5

17.
KPK berusul 32 dan 48 adalah…
a. 80
b. 86
c. 96
d. 192

18.
Jadwal riski menyingkir berenang setiap 6 musim sekali, Diki menghindari berenang 8 hari sekali. Mereka akan berenang bersama … hari sekali.
a. 14
b. 18
c. 20
d. 24

19.
3jam+45menit = ……. menit
a. 200
b. 215
c. 225
d. 300

20.
Darin hasil 10 m + 6 dm ialah = … cm
a. 16
b. 106
c. 1.060
d. 1.600


Contoh Tanya Matematika Kelas 4 SD Semester 2

1.
Hasil penjumlahan dari 46 + 150 : 15 x 8 ialah….
a. 124
b. 126
c. 128
d. 1322.
Bilangan 37.482 Apabila dibulatkan ke internal ratusan terhampir maka akan menjadi ….
a. 37.000
b. 37.400
c. 37.500
d. 37.600

3.
Faktor dari 42 ialah….
a. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 22, 42
b. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 41
c. 1, 2, 6, 7, 14, 21, 42
d. 1, 2, 3, 6, 7, 21, 42

4.
Faktorisasi prima dari 36 ialah….
a. 2 x 3
b. 2² x 3
c. 2² x 2².
d. 2² x 3²

5.
KPK dari 27 dan 45 ialah….
a. 135
b. 145
c. 160
d. 180

6.
FPB semenjak 54 dan 72 yakni….
a. 6
b. 9
c. 18
d. 27

7.
Harga satu peralatan memasak Rp 275.500,00 dibayar dengan 6 sutra tip Rp 50.000,00. Kaprikornus uang lelah kembaliannya ialah….
a. Rp 23.500,00
b. Rp 24.000,00
c. Rp 24.500,00
d. Rp 25.000,00

8.
Pada sebua usaha fotocopy n kepunyaan jeluang sebanyak 7 rim. Kemudian kertas tersebuat digunakan sebanyak 2.345 lembar. Sisa jeluang yang tersedia sebanyak …. makao
a. 1.145
b. 1.155
c. 1.165
d. 1.175

9.
Cik Raden membeli telur 50 hg, dan gula pasir 300 dag, kemudian terigu 3.500 gram. Sukar semua belanjaan Cik Raden ialah…. gram.
a. 10.500
b. 11.000
c. 11.500
d. 12.000

10.
Total sudut sreg seperempat putaran ialah…. °
a. 45
b. 90
c. 180
d. 360

11.
Jika telah diketahui luas sebuah jajargenjang 120 cm² dan panjang alasnya 15 cm. Tingkatan jajargenjang ialah…. cm
a. 4
b. 8
c. 12
d. 16

12.
Plong luas segitiga 48 cm². Apabila tingginya 12 cm, jadi tataran alasnya ialah …. cm
a. 6
b. 7
c. 8
c. 10

13. Hasil dari 35 + (-17) adalah ….
a. 18
b. -52
c. -18
d. 52

14.
Dari hasil -8 + (-15) – (-21) = ….
a. -44
b. -2
c. 2
d. 44

15. 70, -115, 15, -150. Kodrat yang mempunyai nilai terkecil merupakan ….
a. 70
b. 15
c. -115
d. -150

16.
 Dalam suatu lambang bilangan  subversif  bongkahan seratus delapan belas ialah ….
a. 118
b. 181
c. – 118
d. – 181

17.
Sreg sebuah bilangan yang terwalak 13 satuan di sebelah kidal 4 ialah….
a. 9
b. 17
c. –9
d. –17

18.
N domestik qada dan qadar yang terkecil dari –14 namun lebih besar dari –16 adalah….
a. –13
b. –14
c. –15
d. 10

19. 236 + (–116) = ….
a. 352
b. 120
c. -120
d. -352

20.
Pada kadar nan terletak 12 rincih di jihat kanan angka –7 merupakan ….
a. 19
b. 5
c. –5
d. –19


Kunci Jawabannya 1

1. A    11. A
2. C    12. B
3. D    13. B
4. A    14. B
5. B    15. B
6. C    16. B
7. D    17. C
8. C    18. D
9. B    19. C
10. B    20. C


Kunci Jawabannya 2

1. B    11. B
2. C    12. C
3. D    13. A
4. B    14. C
5. A    15. D
6. C    16. C
7. C    17. C
8. B    18. C
9. C    19. B
10. A    20. B

Nah itulah tadi pembahasan mengenai contoh cak bertanya matematika bikin kelas 4 SD semester 1 dan 2. Semoga bermanfaat lakukan kita semua.

Artikel ContohSoal.co.id Lainnya:

  • Gerak Vertikal ke Atas dan ke Bawah
  •  Gerak Drop Bebas
  •  Rumus Kelajuan Dan Kecepatan
  •  Gerak Verbatim Berubah Beraturan
  •  Gerak Parabola
  •  Rumus dan Acuan Tanya Kelajuan